[Tr.h.] Vid: Fwd: Jeg søker om å bli sendt til Kabul

THERESE FJELLHEIM THERESE.FJELLHEIM at trondheim.kommune.no
Wed May 24 11:02:13 UTC 2006Therese Fjellheim
Trondheim kommune
Åsheim ungdomsskole
Tel: 95263291

>>> 
>
>
>HASTER
>
>Vil du ha 15 000 kroner, gratis helsesjekk/vaksine, midlertidig
>gratis bolig, gratis hjelp til å etablere virksomhet
>(entreprenørskap), informasjon, rådgivning, bevisstgjøring om miner
>- og ikke minst et varmt sted å bo - i et lavkostnadsland?
>Benytt sjansen NÅ!
>
>
>Siden det i Norge ikke er plass til afghanske flyktninger, kan vi
>som har bodd her lenge nok, be om å få reise dit i stedet. På den
>måten hjelper vi afghanske flyktninger som nå tvinges til å reise
>til Kabul, ved selv å be om de samme "rettighetene" fra den norske
>staten.
>Din søknad kan utformes som "malen" nedenfor,
>Send din søknad til:
>ots at udi.no 
>Ellen Tveit
>
>
>SØKNAD:
>Sted
>Dato
>Fra
>
>
>Til
>Utlendingsdirektoratet UDI, ved Ellen Tveit
>
>
>
>Kjære UDI
>
>Jeg har norsk statsborgerskap. Jeg har fått kjennskap til vilkårene
>for retur og tilbakevending til Afganistan. Jeg har møtt flere av de
>afganske flyktningene. Jeg har sett sorg, smerte og håpløshet i
>øyene deres.
>Det gjør et voldsomt inntryk. Selv en hund her i Norge er
>forespeilet et bedre liv enn de afghanske menneskene.
>
>Derfor ønsker jeg å hjelpe afghanerne, for vi er jo alle mennesker
>fra den samme kloden - og vi deler de samme drømmer og håp.Hvis
>situasjonen virkelig er slik at Norge ikke har plass, penger eller
>mulighet til å ta seg av disse fortvilte menneskene - så tenker jeg
>at jeg kan bytte plass med en av dem.
>
>Jeg hører at UDI har 15 000 kroner å gi til de med
>oppholdstillatelse i Norge og 5000 til de som fortsatt er asylsøker.
>Tilsammen får 230 stk skal gies muligheten, slik jeg har fortstått,
>om de er villige å dra til Kabul. Jeg er Norsk statsborger og har
>følgelig oppholdstillatelse. Derfor søker jeg om 15 000 kroner for
>å bli sendt til Kabul. Det skulle bety at om jeg får innvilget min
>søknad, blir det plass til en av de afganske flyktningene her i
>Norge. Jeg har levet i Norge med FRED. Jeg tror jeg kan tåle noen år
>blandt bomber og granater. I Kabul kan jeg leve mitt liv, med
>vissheten om å ha hjulpet ett afghansk menneske i nød - til et
>verdig liv.
>
>Med vennlig hilsen
>Nn
>
>
>Ekstra mulig salgspoeng (stryk det som ikke passer):
>
>- Jeg hører det er trygt i Kabul for afganere, derfor er det vel
>trygt for meg også -
>- Jeg vet Norge har sendt flere F 16 fly og soldater til Afganistan
>for å sikre freden der ned. Da er det sikkerttrygt for meg somer
>norsk
>- Jeg er student og kan dermed spare staten for mange tusen kroner.
>- Jeg går på attføring og kan dermed spare staten for mange tusen kroner.
>- Jeg er trygdet og kan dermed spare staten for mange tusen kroner.
>
>
>Her er kopi av UDIs invitasjon, kilde
>http://www.udi.no/templates/Page.aspx?id=7669 
>
>Retur og tilbakevending til Afghanistan
>
>Den 26. april startet et program som skal legge til rette for
>frivillig retur og tilbakevending til Afghanistan, og sikre varig
>reintegrering i hjemlandet for afghanere.
>Målgruppen for programmet er i hovedsak afghanere med avslag på asyl
>i Norge, men afghanere med oppholdstillatelse i Norge kan også
>delta. I tillegg til informasjon, assistanse og hjelp til
>reintegrering vil afghanere med avslag på asylsøknaden som
>returnerer frivillig motta 5 000 kroner. Dette tilbudet er begrenset
>til de 200 første som søker om frivillig retur. Afghanere med
>oppholdstillatelse som velger å tilbakevende vil motta 15 000 kroner.
>
>Programmet, som er finansiert av norske myndigheter, tilbyr også
>dekking av utgifter til helsesjekk og vaksinasjoner, og korte
>reintegreringsrettede kurs før avreise. Det vil også bli gitt
>individuell juridisk informasjon og rådgivning i regi av
>Flyktninghjelpens INCOR-prosjekt, som har lang erfaring fra
>tilsvarende arbeid med andre grupper som har returnert til
>hjemlandet.
>
>IRRANA-prosjektet
>Sentralt i den målrettede innsatsen for retur og tilbakevending til
>Afghanistan står prosjektet IRRANA (Information, Return and
>Reintegration of Afghan Nationals to Afghanistan). Gjennom
>prosjektet vil det bli gitt informasjon og assistanse til afghanere
>som ønsker å reise tilbake til hjemlandet både før avreise fra Norge
>og ved ankomst i Afghanistan. Prosjektet vil bl.a. også igangsette
>kurs- og treningsopplegg med tre til seks måneders varighet i
>Afghanistan, gi støtte til oppstart av inntil 100
>næringsvirksomheter, samt hjelpe med jobbrelaterte henvisninger.
>International Organization for Migration (IOM) står for
>gjennomføring av prosjektet, i samarbeid med Utlendingsdirektoratet
>(UDI). Prosjektet bygger på IOMs eksisterende mottaks- og
>reintegreringsapparat i Afghanistan.
>UDIs seks regionkontor vil ha ansvar for å administrere ordningen,
>gi informasjon til asylmottak og besvare enkelthenvendelser.
>
>Retur til hjemlandet
>Den demokratisk valgte regjeringen i Afghanistan har uttalt at de
>ønsker at afghanere skal vende tilbake og bidra til gjenoppbygging
>og normalisering av landet. De siste årene har om lag 3,5 millioner
>afghanere returnert frivillig fra nabolandene til trygge områder av
>Afghanistan. FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) tar aktivt del
>i og overvåker situasjonen til de som reiser tilbake.
>Afghanere med endelig avslag som ikke deltar i returprogrammet,
>risikerer å bli uttransportert av Politiets utlendingsenhet (PU) og
>vil da ikke motta assistanse eller støtte til reintegrering.
More information about the Trondheim mailing list