[Tr.h.] Nytt møtested: Debattac mandag 6/11 kl 19.00: Frihandel og liberaliseringskrav i Latin-Amerika

Ronny Kjelsberg ronny.kjelsberg at gmail.com
Fri Nov 3 14:24:53 UTC 2006


Møtet er flyttet til HiST, Kalvskinnet (Retorten 303)
(se vedlagt kart) - tid og tema er uforandret.

mvh
Ronny Kjelsberg


On 11/1/06, Ronny Kjelsberg <ronny.kjelsberg at gmail.com> wrote:
> Nytt debattacmøte 6/11:
>
> Frihandel og liberaliseringskrav i Latin-Amerika
>
> Hva innebærer frihandelsavtalene ALCA og TLCog hvilken effekt har
> dette på Latin-Amerika og El Salvador spesielt?
> Hva betyr den alternative handelsavtalen ALBA?
>
> Foredragsholder: Jose Margarito Nolasco,
> økonom og politisk sekretær for FMLN i parlamentet i El Salvador.
>
> Tid: Mandag 6/11 kl 19.00
> Sted: Cafe Ni Muser
>
> Vel Møtt
>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Kart.png
Type: image/png
Size: 44514 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.copyleft.no/pipermail/trondheim/attachments/20061103/bd5a40d8/attachment-0001.png 


More information about the Trondheim mailing list