[Tr.h.] Debattac: Liberalismen som styringskunst - Hva skjedde med offentlig sektor?

Ronny Kjelsberg ronny.kjelsberg at gmail.com
Wed Sep 20 11:50:26 UTC 2006


Nytt møte i serien Debattac:

*Liberalismen som styringskunst  - Hva skjedde med offentlig sektor?*

Norge har bygd opp en av de største offentlige sektorene i verden, som de
siste femten årene har vært sterkt påvirket av en ny styringstrend,
nyliberalismen. Denne har hatt stor innvirkning, også i det
sosialdemokratiske Norge. Dette har blant annet innebært grep som
privatisering, konkurranseutsetting og at offentlige selskap og
institusjoner drives på samme måte og med samme mål som private selskaper.
Hvilke konsekvenser har dette for hvilke tilbud innbyggerne får og deres
innflytelse over egen hverdag? Er de løsningene som den nyliberale
styringstankegangen fronter virkelig bedre enn andre løsninger? Fratar denne
tankegangen politikerne reell makt og er det en trussel mot demokratiet?

Innleder:

Svein Hammer er i dag tilsatt ved ISS-prosjekt og har tidligere jobbet i
fire år som konsulent i Trondheim kommune. Han er utdannet cand.polit. fra
Det samfunnsvitenskaplige fakultet ved Universitetet i Trondheim. Han har
jobbet mye med trender og utviklingstrekk i samfunnet, og har erfaringer med
dette både fra et forskerperpektiv og som ansatt i det offentlige.

Sted: Cafe Ni Muser

Tid: Tirsdag 26/9 kl 19.00

mvh
Ronny Kjelsberg
(for NTNU/HiST Attac)
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.copyleft.no/pipermail/trondheim/attachments/20060920/13f5e3f5/attachment.html 


More information about the Trondheim mailing list