[Tr.h.] Gerd Liv valla på Olavs pob onsdag 12.12 kl. 17.00

Ronny Kjelsberg ronny.kjelsberg at gmail.com
Thu Dec 6 23:06:29 CET 2007


Gerd Liv Valla snakker om boka si på Olavs Pub (Folkets Hus NOVA
inngang hjørnet Cicignons Plass/Krambugata)
Hun forteller om boka og så kan folk stille spørsmål fra salen. Dette
er første gang med Gerd LIv  etter at Torstein Tranøy kom med sin bok.
Velkommen til en spennende ettermiddag. Send det videre til alle
interesserte.

Arne Byrkjeflot
leder LO i Trondheim
www.nova-trondheim.no
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Gerd Liv Valla bokbad.pdf
Type: application/pdf
Size: 283948 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.copyleft.no/pipermail/trondheim/attachments/20071206/bcd7f810/attachment-0001.pdf 


More information about the Trondheim mailing list