[Tr.h.] Norsk sør-politikk - Ny giv eller bare retorikk? Torsdag 8/2 kl 19.00.

Ronny Kjelsberg ronny.kjelsberg at gmail.com
Mon Feb 5 12:35:00 UTC 2007


NTNU/HiST Attac arrangerer møte sammen med Cafe NordSør.

Tid: Torsdag 8/2 kl 19.00.
Sted: Selskapssiden, Studentersamfundet i Trondheim

Innledere:
- Helene Bank er styremedlem i Attac Norge, og nettopp kommet tilbake
fra World Social Forum i Nairobi.
- Henrik Wiig er forsker ved Norsk Institutt for By og
Regionsforskning med fattigdom, utvikling og internasjonal økonomi som
fagområder
- Representant fra Utenriksdepartementet

 Norsk sør-politikk - Ny giv eller bare retorikk?

 Når den nye rød/grønne regjeringa tiltrådte høsten 2005 lovet de en ny
 kurs i sør-politikken.

 Ifølge Soria Moria-erklæringen lovet regjeringen å forskyve norsk
 bistand fra verdensbanken til FN-systemet og at Norge ikke skulle stille
 vilkår til mottakerlandene om privatisering og liberalisering. I
 tillegg skulle Norge jobbe for at utviklingslandene skulle få større
 innflytelse i de internasjonale finansielle institusjonene.
 Per januar 2007 har regjeringen slettet en del U-landsgjeld og trukket noen
 krav til fattige land i GATS-forhandlingen i WTO, men i hvor stor grad
 gjennomfører de sine egne målsetninger? Hjelper det? Eller er det bare
 symbolpolitikk?

Vel møtt

Ronny Kjelsberg
for NTNU/HiST Attac
-- 
*******************************************************
*     Meld deg inn i ATTAC - www.attac.no       *
*******************************************************More information about the Trondheim mailing list