[Tr.h.] Seminar med Alan Freeman

eianr at einar-faanes.net eianr at einar-faanes.net
Mon Feb 12 14:10:08 UTC 2007


Alan Freeman er forfatter av kapittelet "Nasjonenes økende ulikhet:
Nyliberalismens rulleblad 1980–2000" i Attacs nye bok "Økonomisk
Apartheid" (http://www.attac.no/omattac/nyheter/1159974677 )

Alan Freeman arbeider som økonom for Londons borgermester (Greater London Authority Economics), har undervist ved Greenwich University og er engasjert i solidaritetsarbeid for Venezuela og Argentina.

Han har også utgitt boken "The Politics of Empire: Globalisation i
Crisis" sammen med Boris Kagarlitsky (http://www.aglob.ru/en/books/?id=6 )

Møt opp for årets mest spennende politiske debatt i Trondheim!

Tid: 13-15
Sted: R40 på Realfagsbygget, Gløshaugen

For NTNU/HiST Attac
Einar.


Andre ting som skjer i Attac i byen:

Siden NTNU/HiST Attac er et universitets- og høyskolelag har vi ei arbeidsgruppe som jobber spesielt med universitets- og høyskolepolitikk. Denne gruppen møtes annenhver tirsdag (oddetallsuker) på Cafe Ni Muser klokken 1900.

Annenhver tirsdag (partallsukene) møtes studiesirkelen på økonomisk apartheid på Gløshaugen klokken 1900. Rom varierer litt fra gang til gang, men det henges stort sett opp lapper.

Den 28. februar arrangeres årsmøtet. Mer om dette kommer de påfølgende dagene.More information about the Trondheim mailing list