[Tr.h.] 8. mars

Ronny Kjelsberg ronny.kjelsberg at gmail.com
Sat Mar 7 22:24:33 CET 2009


Videresender info om 8. mars i Trondheim til den som ikke har fått det:

8. MARS 2009 KL. 16.00

PÅ TORGET I TRONDHEIMTale for dagen av Gerd Liv Valla, LO

Appeller av Lisbet Strickert, leder ved Utdanningsforbundet i Sør- Trøndelag,

Anna Morseth, Palestinakomiteen, Aikhan Bayani, snøballkvinne,

Magni Fjøtoft Svarstad, Rød Ungdom og Sonia Kvam, Leder i LOs ungdomsutvalg.

Sosialistisk kor synger.Hovedparole for 8.mars 2009 i Trondheim,

Kamp mot all kvinneundertrykking!

· Arbeid for alle, 6 timers dag nå.

· Forsvar uførepensjon og offentlig pensjon

· Likestill turnus og skiftarbeid

· Spreng rammene: Likelønn nå!!

· Lovfest retten til hel stilling.

· Stopp voldtekt – krev handling!

· Snøballkvinner. Organisasjon for kjønnsforfulgte kvinner.

· Solidaritet med Snøballkvinnene!

· Solidaritet mellom kvinner i alle land.

· Israel ut av Palestina!

Plakater og banner med innhold som ikke strider mot disse parolene kan
tas med i toget! Fagforeningsfaner er flott.

-- 
----
Ronny Kjelsberg
Henrik Ourensv. 21
7048 Trondheim
tlf: 40247897
*************************************************
*   Meld deg inn i ATTAC - attac.no    *
*************************************************
*   Bli klokere - venstresida.net      *
*************************************************More information about the Trondheim mailing list