[Tr.h.] Åpent møte: Hvor går Cuba

Ronny Kjelsberg ronny.kjelsberg at gmail.com
Søn 17. Jan 2010 20:33:12 CET


Hvor går Cuba – sosialistisk forbilde eller system foran sammenbruddet?

Onsdag 20.1 kl 1900 arrangerer Rødt åpent Cuba-møte i Prinsens gt. 14.
Flere medlemmer har vært på Cuba de seinere årene og interessen for
Cuba ser ut til å være økende. Cuba spiller nå en sentral rolle i den
antiimperialistiske utviklingen i Latin Amerika og den cubanske formen
for sosialismen skaper både interesse og debatt.

Målet med dette møte er å gi folk mer kunnskap om det som skjer på
Cuba og til å skape en mulighet for debatt. For medlemmer av Rødt er
diskusjonen om den cubanske sosialismen også interessant i et
programperspektiv. Rødts Prinsipprogram er for tida til debatt. Nytt
prinsipprogram skal vedtas på vårens Landsmøte.

I stedet for en stor innledning har vi valgt flere kortere
innledninger (15-20 min) til debatten. Her har vi bl.a lyktes i å få
innledere som har betydelig spesialkunnskap om sider ved det cubanske
samfunnet.

Opplegget for møte blir:
Astri Holm, pedagog, tidligere bystyremedlem Rødt: Hovedtrekk fra den
cubanske historia
Rune Skarstein, sosialøkonom: Cubas økonomiske utfordringer
Bjørn Hilt, medisiner: Cubas veldige satsing på helsevesenet
Jon Peder Denstad, LO-sekretær: Den cubanske fagbevegelsen

--
----Mer informasjon om epostlisten Trondheim.