KAF-aktivist -- Liste for alle som vil arbeide for KAF i Norge

 

Om KAF-aktivist

Liste for alle som vil engasjere seg i arbeidet for å få innført Karbonavgift til fordeling (KAF) i Norge.

Lista er tverrpolitisk. Ta derfor ikke for gitt at deltakere på denne lista har samme verdensbilde som du har. Vi er i utgangspunktet bare enige om to ting:
1) at vi trues av menneskeskapte klimaendringer
2) at vi vil fremme KAF som et mottiltak mot klimautslippene.

Vær oppmerksom på at det til tider kan komme mange eposter på lista. Om det blir for mye for deg, foreslår vi at du enten filtrerer liste-epostene i en egen mappe i epostprogrammet ditt, eller at du bruker sammendrag-modus (se nedenfor).

Vis normal netikette: Leser du eposter som får deg til å tenne, så tell så langt som du må for å roe deg ned. Bedre å la være å svare, enn å fyre av unødvendige utbrudd.
Vær saklig!
Ikke skriv noe som du ville latt være å si ansikt til ansikt til den det gjelder.

Administrator av lista:
H. Birkeland

For å se arkivet over eposter sendt til denne listen, gå inn på KAF-aktivist Arkivet. (Arkivet er kun tilgjengelig for medlemmer av listen.)

Hvordan bruke epostlisten KAF-aktivist
For å sende en epost til alle på listen, send den til kaf-aktivist@lists.copyleft.no.

Du kan melde deg på listen, eller endre innstillingene for ditt medlemsskap på listen nedenfor:

Melde deg på KAF-aktivist

Du kan melde deg på KAF-aktivist ved å fylle ut nødvendig informasjon nedenfor. Du vil motta en epost som ber deg bekrefte dette, slik at ikke andre skal kunne melde deg på listen mot din vilje. Når du så har bekreftet dette, vil søknaden din sendes til listens moderator for godkjenning. Du vil deretter få moderatorens avgjørelse tilsendt i en epost. Dette er også en privat liste, som betyr at en liste over epostlistens medlemmer ikke er tilgjengelig for andre enn de som er medlem av epostlisten.

  Din epostadresse:  
  Navn (valgfritt):  
  Du kan skrive et passord i følgende felter. Dette gir en svak sikkerhet, men forhindrer at andre får tilgang til dine innstillinger. Ikke bruk et verdifullt passord, for passordet kan bli sendt til deg i klartekst via epost.

  Dersom du ikke skriver noe passord, vil du automatisk få tildelt et passord. Det vil bli sendt til deg så snart du har bekreftet din påmelding. Du kan senere be om å få passordet tilsendt, eller endre det. En gang i måneden vil du som en påminnelse motta passordet ditt i en epost.

  Ønsket passord:  
  Ønsket passord en gang til:  
  Velg språk for meldinger:  
  Vil du benytte sammendrag-modus? Nei Ja

Medlemmer av KAF-aktivist
(Listen over medlemmer er kun tilgjengelig for medlemmer av listen.)

Skriv inn adresse og passord for å se listen over medlemmer:

Adresse: Passord:   

For å endre dine personlige innstillinger for listen (f.eks. leveringsmodus, få tilsendt/endre passord, eller melde deg ut av listen KAF-aktivist), skriv inn din epostadresse:

Dersom du lar feltet stå tomt, vil du bli spurt om epostadressen din


Epostlisten KAF-aktivist administreres av post at birk.me
Administrativ side for KAF-aktivist (krever innlogging)
Liste over alle epostlister på lists.copyleft.no

Delivered by Mailman
version 2.1.12
Python Powered Powered by FreeBSD