KAF-forslag -- Diskusjon om utforming av KAF i Norge

 

Velkommen til epostlista for forslag til Karbonavgift til fordeling i Norge!

(Skroll litt ned for påmeldingsskjema)

Verden har svært dårlig tid på seg til å møte klimatrusselen. I 1997 ble Kyoto-avtalen undertegnet og det kunne se ut til at verdenssamfunnet var klar til å ta tak i klimatrusselen. Men etter den tid har utslippene av klimagasser økt betraktelig. Dette faktum viser at det trengs helt andre grep for å avverge trusselen, som bare kommer nærmere.

James Hansens forslag til grunnmuren i en løsning - Carbon Fee & Dividend - på norsk Karbonavgift til fordeling, KAF - består grunnleggende av disse to elementene:

 • en forutsigbart stigende avgift på alt fossilt drivstoff lagt på utvinningspunktet eller importhavna
 • i utgangspunktet skal all innsamlet avgift betales ut igjen til innbyggerne i landet med et likt beløp til hver person - halvt beløp til barn under 18 år

Dette konseptet har en rekke fordeler: • Det kan innføres i ett enkelt land, eller ei gruppe av land. • Det er skreddersydd for folkelig støtte. • Det passer i land der folk har lite tillit til politikerne. • Det er en avgift som også høyresiden i politikken kan like. • Det er en progressiv avgift, der "vanlige folk" kommer godt ut - de 2/3 av befolkningen i USA som har minst penger og har mest klimavennlig livsstil vil få tilbakebetalt mer enn de betaler inn i avgift. • Det har en innebygd evne til å spre seg, ved at "KAF-toll" gjør det attraktivt for andre land å innføre avgiften ("KAF-refusjon" ved eksport til land uten tilsvarende avgift, vil skjerme eksportindustrien).

Norge kan bli det første landet som innfører KAF. Det kunne få avgjørende betydning internasjonalt.

Epost-lista KAF-forslag er ei debattliste med formål å diskutere og utforme konkrete forslag til Karbonavgift til fordeling i Norge. Alle som tilslutter seg ideen om KAF er velkomne på lista. Blant punktene som vil diskuteres er:

 • kan det åpnes for at noe av avgiften ikke betales ut, men blir brukt til klima/miljø-formål e.l.?
 • hva med oljesektoren - skal det kreves inn KAF på olje/gass-eksporten?
 • hvordan kan karbontoll / grensejusteringer utformes?
 • hvor høy skal avgiften være når den blir innført, og hvor raskt skal den stige?
 • hvordan kan en sikre at avgiften faktisk kommer til å fortsette å stige, og hva skal til for å endre den?

Bruk normal netikette på lista. Moderator har anledning til å utestenge deltakere som etter flere advarsler ikke holder seg til normal netikette eller ikke holder seg innenfor diskusjonsgrunnlaget for lista.

Hilsen initiativtakerne:

 • Synnøve Kvamme (leder Naturvernforbundet Hordaland)
 • Gunnar Kvåle (prof.emeritus internasjonal helse, UiB)
 • Rune Skarstein (førsteamanuensis sosialøkonomi NTNU)
 • Hallvard Birkeland, koordinator
 • For å se arkivet over eposter sendt til denne listen, gå inn på KAF-forslag Arkivet. (Arkivet er kun tilgjengelig for medlemmer av listen.)

Hvordan bruke epostlisten KAF-forslag
For å sende en epost til alle på listen, send den til kaf-forslag@lists.copyleft.no.

Du kan melde deg på listen, eller endre innstillingene for ditt medlemsskap på listen nedenfor:

Melde deg på KAF-forslag

Du kan melde deg på KAF-forslag ved å fylle ut nødvendig informasjon nedenfor. Du vil motta en epost som ber deg bekrefte dette, slik at ikke andre skal kunne melde deg på listen mot din vilje. Når du så har bekreftet dette, vil søknaden din sendes til listens moderator for godkjenning. Du vil deretter få moderatorens avgjørelse tilsendt i en epost. Dette er også en privat liste, som betyr at en liste over epostlistens medlemmer ikke er tilgjengelig for andre enn de som er medlem av epostlisten.

  Din epostadresse:  
  Navn (Obligatorisk):  
  Du kan skrive et passord i følgende felter. Dette gir en svak sikkerhet, men forhindrer at andre får tilgang til dine innstillinger. Ikke bruk et verdifullt passord, for passordet kan bli sendt til deg i klartekst via epost.

  Dersom du ikke skriver noe passord, vil du automatisk få tildelt et passord. Det vil bli sendt til deg så snart du har bekreftet din påmelding. Du kan senere be om å få passordet tilsendt, eller endre det.

  Ønsket passord:  
  Ønsket passord en gang til:  
  Velg språk for meldinger:  
  Vil du benytte sammendrag-modus? Nei Ja

Medlemmer av KAF-forslag
(Listen over medlemmer er kun tilgjengelig for medlemmer av listen.)

Skriv inn adresse og passord for å se listen over medlemmer:

Adresse: Passord:   

For å endre dine personlige innstillinger for listen (f.eks. leveringsmodus, få tilsendt/endre passord, eller melde deg ut av listen KAF-forslag), skriv inn din epostadresse:

Dersom du lar feltet stå tomt, vil du bli spurt om epostadressen din


Epostlisten KAF-forslag administreres av post at birk.me
Administrativ side for KAF-forslag (krever innlogging)
Liste over alle epostlister på lists.copyleft.no

Delivered by Mailman
version 2.1.12
Python Powered Powered by FreeBSD