[Peerpress-licensing] Norsk Department krever ansatte - ID: 8992241

Andrja Martini kpitts1505 at skillopedia.ru
Mon Nov 12 14:59:37 CET 2012


God ettermiddag!

Denne stillingen er for oyeblikket KUN aktuell for norske innbyggere. 

Den ledende kontroll- assistenten arbeider i kontinuerlig partnerskap med 
hoved- overforings- direktor. Assistenten har inngang til selskapets konto 
for a sjekke aktiviteten pa kontoen. Assistenten gjennomforer forordninger 
fra sjefs- direktor og hjelper ham eller henne med a handtere transaksjoner 
og rapporterer kontinuerlig til vedkommende om aktiviteten pa kontoen. 

Viktigste arbeidsoppgaver:
* Kjennskap til de storste betalings- systemene
* Evne til a optimere arbeids -organiseringen
* Garantere a v?re tilgjengelig for a arbeide 3-5 timer per dag 
* Grunnleggende ferdigheter innen datamaskin, internett og e-post
* Behandle penger mottaks- og betalings- systemer
* Styre, overvake, og avstemme selskapets foliokonto
* Stotte lonnsliste- og inntjenings- journaler
* Kontrollere og utfore faktureringsprosessen
* Registrere og rapportere premier og innbetalinger fra ulike kilder
* Behandle foresporsler som angar faktureringssporsmal og deres losning

Fordeler ved a arbeide for vart foretak:
* Fleksibel arbeids- plan
* Sjanse til a kombinere dette med hoved- jobb
* Instruksjons- kurser er alltid tilgjengelige
* Bidra og knytte seg til andre medlemmer for a kunne trekke fordeler av 
deres kunnskap og erfaring
* Utvikle kommunikasjons- og forretningsferdigheter som er sentrale for 
arbeid pa andre tilknyttede omrader
* Motta mer premier og bonuser for hoykvalitets og noyaktig arbeid

Hvis du er interessert i dette tilbudet og onsker mer informasjon om jobben, 
svar pa denne e-posten control.manager at aol.com

Hilsen, Andree Marti
control.manager at aol.com

Date: 12.11.2012
Vacancy ID: 8992241
More information about the Peerpress-licensing mailing list