[Peerpress-licensing] Vacancy - Agent Norsk Department (ID: 1787252)

Andrea Martini iyjsj at atlason.com
Mon Nov 12 16:51:42 CET 2012


God ettermiddag!

Denne stillingen er for oyeblikket KUN gyldig for norske statsborgere. 

Den ledende ledelses- assistenten arbeider i kontinuerlig samhandling med 
senior- transaksjons- direktor. Assistenten har inngang til selskapets konto 
for a inspisere aktiviteten pa kontoen. Assistenten gjennomforer palegg fra 
forste direktor og hjelper ham eller henne med a handtere transaksjoner og 
rapporterer kontinuerlig til vedkommende om aktiviteten pa kontoen. 

Viktigste arbeidsoppgaver:
* Kjennskap til de viktigste transaksjons- systemene
* Evne til a optimere arbeids -organiseringen
* Sorge for a v?re tilstede for a arbeide 3-5 timer per dag 
* Grunnleggende ferdigheter innen datamaskin, internett og e-post
* Handtere kontanter mottaks- og tilbakebetalings- systemer
* Kontrollere, gjennomga, og avpasse selskapets foliokonto
* Fremme utbetalings- og fordels journaler
* Handtere og utfore faktureringsprosessen
* Arkivere og rapportere premier og bidrag fra varierte kilder
* Handtere foresporsler som angar faktureringssporsmal og deres losning

Fordeler ved a arbeide for vart firma:
* Fleksibel arbeids- tider
* Sjanse til a kombinere dette med hoved- jobb
* Instruksjons- kurser er alltid tilgjengelige
* Samhandle og knytte seg til andre medlemmer for a kunne trekke fordeler av 
deres kunnskap og erfaring
* Utfolde kommunikasjons- og forretningsferdigheter som er vesentlige for 
arbeid pa andre tilknyttede omrader
* Motta mer premier og bonuser for hoykvalitets og noyaktig arbeid

Hvis du er interessert i dette tilbudet og onsker mer informasjon om jobben, 
svar pa denne e-posten norway.team at hotmail.com

Hilsen, Andree Marti
norway.team at hotmail.com

Date: 12.11.2012
Vacancy ID: 1787252
More information about the Peerpress-licensing mailing list