[saih-promo2002] Tjen Folkets nyhetsbrev #12 – 2017

Tjen Folket nyheter at tjen-folket.no
Tue Dec 12 14:49:09 CET 2017


--------------------------------------------------------------------------------
Dette nyhetsbrevet har bilder.
Hvis du ser bare tekst og ingen bilder, kan
du se bildeutgaven ved å følge denne lenken:
http://ymlptrack2.com/z5fguN
--------------------------------------------------------------------------------


Nyhetsbrev #12  –  2017

I dette nyhetsbrevet vil vi dekke følgende saker:

MLM mot anarkisme
For palestinernes kamp mot sionismen og imperialismen
Red salute to the living memory of Comrade Pierre
Stalins og Trotskijs roller i Oktoberrevolusjonen
Demonstrasjon mot slavehandel
To forskjellige syn på maoismen
Nei til svensk medlemskap i NATO!
Nye podcastavsnitt av Ekkokammeret
De viktigste lærdommene fra den russiske revolusjonen
Cadre Party or Mass Party?
To ganger to typer sosialisme og åtte spørsmål om proletariatets
diktatur
Afghanske barn og norske bomber
MLM mot hoxhaistenes dogmatisme og opportunisme
AKP(ml): Oktoberrevolusjonen 1917-1977 60 år
Gruvedriften på Svalbard – en historie om tidlig klassekamp
Vi er stolte kommunister og revolusjonære
Granskningen av bombingen av Libya – et dårlig spill for galleriet?
Sju fakta om utviklingen i Sovjetunionen under Lenin og Stalin
Teknologipositivisme

Palestinsk flagg

Flagg i høy kvalitet. Ved større bestillinger, send epost til
post at tjen-folket.no for rabatt.

Til nettbutikken ( http://tjen-folket.no/sentralt/view/11247 )

For palestinernes kamp mot sionismen og imperialismen

Den palestinske nasjonen, det palestinske folket, skaper seg selv i
kampen mot okkupasjonen. Som mange andre folk i Midt-Østen, har de i
århundrer levd under kolonialisme og okkupasjon.

Av en kommentator for Tjen Folket Media.

Men i likhet med kurderne opplever palestinerne til denne dag at deres
landområde fortsatt er delt opp og underlagt direkte politisk og
militær okkupasjon. Uten den politiske og militære kampen gjennom
over seksti år, ville den palestinske nasjonen vært utrydningstruet.

Tjen Folket støtter fullt ut intifada og folkelig kamp mot Israel.
Israel er en av USAs nærmeste allierte i regionen. De har lenge
fungert som et brohode for vestlig imperialisme. De er en
atomvåpenmakt, en militær stormakt, og en illegal settlerstat
oppretta på okkupert jord. Israel må oppløses som stat, og
Palestina må etableres i hele sitt historiske område. De palestinske
fordrevne, de som bor i flyktningeleire i nabolandene eller er flyktet
enda lenger, må kunne vende tilbake til sitt hjemland.

Trump fører videre USAs støtte til Israel. Hans administrasjon
trapper opp aggresjonen ved å anerkjenne Jerusalem som Israels
hovedstad - i strid selv med de svikefulle internasjonale avtalene
over hodet på det palestinske folket. Israel er ikke bare i strid med
palestinernes interesser, men en trussel mot deres eksistens som folk
og nasjon. I så måte er den sionistiske staten folkemorderisk, i
tillegg til å være apartheid-stat.

I flere tiår har Midt-Østen vært et senter for internasjonale
konflikter. I denne regionen konsentreres en rekke av vår tids
største konflikter. De store imperialistene og deres allierte
stormakter fører kriger og proxy-kriger i regionen. Ødeleggelsen av
Libya og Syria, “Den arabiske våren”, Irakkrigen, ISIS,
Kurdistan, krigen i Jemen, uroen i Egypt og så videre. Regionen er
preget av enorme rikdommer på ressurser og ustabile og omstridte
politiske strukturer. USA-imperialismen er den som har påført
regionen de største lidelsene, gjerne sammen med sine fremste
allierte i Israel, Saudi-Arabia og NATO-landet-Tyrkia.

Resultatet er ikke bare krig, men også flyktningestrømmer.
Imperialistenes herjinger og de korrupte anti-folkelige regimene har
drevet titalls millioner mennesker på flukt, og gjort mange av dem
til en del av proletariatet i europeiske land. Uten sosialistiske
revolusjoner vil situasjonen med stor sannsynlighet fortsette. Den
nasjonale frigjøringen av land og folk i regionen, den virkelige
frigjøringen fra kolonialisme og imperialisme, forutsetter sosial
revolusjon under proletariatets ledelse. Og dette forutsetter
revolusjonær kamp og folkekrig. I denne konteksten er støtten til
palestinerne ikke bare en støtte til en rettferdig kamp, men også av
strategisk betydning.

Tjen Folket
08.12.2017

For palestinernes kamp mot sionismen og imperialismen

Den palestinske nasjonen, det palestinske folket, skaper seg selv i
kampen mot okkupasjonen. Som mange andre folk i Midt-Østen, har de i
århundrer levd under kolonialisme og okkupasjon.

Skrevet av en kommentator for Tjen Folket Media.

Men i likhet med kurderne opplever palestinerne til denne dag at deres
landområde fortsatt er delt opp og underlagt direkte politisk og
militær okkupasjon. Uten den politiske og militære kampen gjennom
over seksti år, ville den palestinske nasjonen vært utrydningstruet.

Tjen Folket støtter fullt ut intifada og folkelig kamp mot Israel.
Israel er en av USAs nærmeste allierte i regionen. De har lenge
fungert som et brohode for vestlig imperialisme. De er en
atomvåpenmakt, en militær stormakt, og en illegal settlerstat
oppretta på okkupert jord. Israel må oppløses som stat, og
Palestina må etableres i hele sitt historiske område. De palestinske
fordrevne, de som bor i flyktningeleire i nabolandene eller er flyktet
enda lenger, må kunne vende tilbake til sitt hjemland.

Trump fører videre USAs støtte til Israel. Hans administrasjon
trapper opp aggresjonen ved å anerkjenne Jerusalem som Israels
hovedstad – i strid selv med de svikefulle internasjonale avtalene
over hodet på det palestinske folket. Israel er ikke bare i strid med
palestinernes interesser, men en trussel mot deres eksistens som folk
og nasjon. I så måte er den sionistiske staten folkemorderisk, i
tillegg til å være apartheid-stat.

I flere tiår har Midt-Østen vært et senter for internasjonale
konflikter. I denne regionen konsentreres en rekke av vår tids
største konflikter. De store imperialistene og deres allierte
stormakter fører kriger og proxy-kriger i regionen. Ødeleggelsen av
Libya og Syria, «Den arabiske våren», Irakkrigen, ISIS, Kurdistan,
krigen i Jemen, uroen i Egypt og så videre. Regionen er preget av
enorme rikdommer på ressurser og ustabile og omstridte politiske
strukturer. USA-imperialismen er den som har påført regionen de
største lidelsene, gjerne sammen med sine fremste allierte i Israel,
Saudi-Arabia og NATO-landet Tyrkia.

Resultatet er ikke bare krig, men også flyktningestrømmer.
Imperialistenes herjinger og de korrupte anti-folkelige regimene har
drevet titalls millioner mennesker på flukt, og gjort mange av dem
til en del av proletariatet i europeiske land. Uten sosialistiske
revolusjoner vil situasjonen med stor sannsynlighet fortsette. Den
nasjonale frigjøringen av land og folk i regionen, den virkelige
frigjøringen fra kolonialisme og imperialisme, forutsetter sosial
revolusjon under proletariatets ledelse. Og dette forutsetter
revolusjonær kamp og folkekrig. I denne konteksten er støtten til
palestinerne ikke bare en støtte til en rettferdig kamp, men også av
strategisk betydning.

Tjen Folket
08.12.2017

Red salute to the living memory of Comrade Pierre

Pierre, a long time Maoist activist in France, has passed away in a
age of 81. Tjen Folket send our condolences to his family and the
Maoist Communist Party (PCM) of wich he was a leading activist.

In the event of a comrade passing, we put forward Mao Zedongs words
“To die for the people is weightier than Mount Tai”. Pierre lived
for the people – he was an activist in the 1968-rebellion, in the
ML-movement of the 1970thies, he was part of the establishing of a
Marxist-Leninist-Maoist centre in France and he was still an activist
till the end.

Tjen Folket did not know Pierre well, but some of our activists
actually met him not long before he passed away. We are happy for
this, since it is always inspiring to meet people who have dedicated a
whole life to the struggle. He asked questions and made remarks, about
social-imperialist China, imperialist aggression in the Middle East -
and he told about the mass work and political line of PCM.

The Maoist movement is a young movement. But already, we have many
martyrs from all corners of the world. Pierre was a veteran of the
former communist movement, but he lived in the present, not in the
past.

Red salute to Comrade Pierre!

Red salute to his family, friends and comrades!

Fight in the spirit of Comrade Pierre, long live
Marxism-Leninism-Maoism!

Comrade Pierre is Immortal

Solidarity to Maoist Communist Party of France

What to the Maoist is the Significance of Life and Death

Irish Socialist Republicans on the Death of Comrade Pierre

Revolutionaire Eenheid Salutes Comrade Pierre

Comrade Pierre is Immortal – Democracy and Class Struggle

Tjen Folket
05.12.2017

Red salute to the living memory of Comrade Pierre

Pierre, a long time Maoist activist in France, has passed away in a
age of 81. Tjen Folket send our condolences to his family and the
Maoist Communist Party (PCM) of which he was a leading activist.

In the event of a comrade passing, we put forward Mao Zedongs words
“To die for the people is weightier than Mount Tai”. Pierre lived
for the people – he was an activist in the 1968-rebellion, in the
ML-movement of the 1970ies, he was part of the establishing of a
Marxist-Leninist-Maoist centre in France and he was still an activist
till the end.

Tjen Folket did not know Pierre well, but some of our activists
actually met him not long before he passed away. We are happy for
this, since it is always inspiring to meet people who have dedicated a
whole life to the struggle. He asked questions and made remarks, about
social-imperialist China, imperialist aggression in the Middle East
– and he told about the mass work and political line of PCM.

The Maoist movement is a young movement. But already, we have many
martyrs from all corners of the world. Pierre was a veteran of the
former communist movement, but he lived in the present, not in the
past.

Red salute to Comrade Pierre!

Red salute to his family, friends and comrades!

Fight in the spirit of Comrade Pierre, long live
Marxism-Leninism-Maoism!

Comrade Pierre is Immortal (
http://www.redspark.nu/en/imperialist-states/comrade-pierre-is-immortal/
)

Solidarity to Maoist Communist Party of France (
https://redguardsaustin.wordpress.com/2017/12/05/solidarity-to-maoist-communist-party-of-france-on-the-passing-of-comrade-pierre/
)

What to the Maoist is the Significance of Life and Death (
https://redguardsla.org/2017/12/04/what-to-the-maoist-is-the-significance-of-life-and-death/
)

Irish Socialist Republicans on the Death of Comrade Pierre (
http://www.redspark.nu/en/national-liberation-struggle/irish-socialist-republicans-on-the-death-of-comrade-pierre/
)

Revolutionaire Eenheid Salutes Comrade Pierre (
http://www.redspark.nu/en/imperialist-states/revolutionaire-eenheid-salutes-comrade-pierre-he-is-immortal/
)

Comrade Pierre is Immortal – Democracy and Class Struggle (
http://democracyandclasstruggle.blogspot.no/2017/12/comrade-pierre-is-immortal-statement.html
)

Tjen Folket
05.12.2017

Stalins og Trotskijs roller i Oktoberrevolusjonen

For oss revolusjonære er vurderingen av Stalins rolle i og for
Oktoberrevolusjonen fortsatt av stor viktighet.

Siden han hadde blitt forvist til eksil i Sibir i 1913, hadde ikke
Stalin mulighet til å ta del i vanlig partiarbeid. Først etter den
borgerligdemokratiske februarrevolusjonen i 1917 fikk han igjen sin
frihet til å reise hvor han ville. Han skrev selv i 1926:

«Til slutt vil jeg minnes året 1917, når jeg – etter partiets
vilje – etter årevis med vandringer fra det ene fengselet eller
eksilet til det andre – ble overført til Leningrad. Der, i samkvem
med russiske arbeidere og i direkte kontakt med kamerat Lenin, den
store læremester for proletarer i alle land, i stormens øye mellom
det kjempende proletariatet og borgerskapet, under betingelsene av den
imperialistiske krigen, lærte jeg for første gang hva det betyr å
være en av lederne i arbeiderklassens store parti [...]. Der, i
Russland, under Lenins veiledning, fikk jeg mitt mesterbrev innen
revolusjonens kunst.» (Stalin, Works, Vol. 8, s. 184, vår
oversettelse).

Les hele artikkelen her...

Tjen Folket
05.12.2017

Stalins og Trotskijs roller i Oktoberrevolusjonen

For oss revolusjonære er vurderingen av Stalins rolle i og for
Oktoberrevolusjonen fortsatt av stor viktighet.

Siden han hadde blitt forvist til eksil i Sibir i 1913, hadde ikke
Stalin mulighet til å ta del i vanlig partiarbeid. Først etter den
borgerligdemokratiske februarrevolusjonen i 1917 fikk han igjen sin
frihet til å reise hvor han ville. Han skrev selv i 1926:

«Til slutt vil jeg minnes året 1917, når jeg – etter partiets
vilje – etter årevis med vandringer fra det ene fengselet eller
eksilet til det andre – ble overført til Leningrad. Der, i samkvem
med russiske arbeidere og i direkte kontakt med kamerat Lenin, den
store læremester for proletarer i alle land, i stormens øye mellom
det kjempende proletariatet og borgerskapet, under betingelsene av den
imperialistiske krigen, lærte jeg for første gang hva det betyr å
være en av lederne i arbeiderklassens store parti [...]. Der, i
Russland, under Lenins veiledning, fikk jeg mitt mesterbrev innen
revolusjonens kunst.» (Stalin, Works, Vol. 8, s. 184, vår
oversettelse).

Les hele artikkelen her... (
https://tjen-folket.no/Sentralt/view/12558 )

Tjen Folket
05.12.2017

Demonstrasjon mot slavehandel

Demonstrasjoner mot slavehandel ble holdt i en rekke byer forrige
helg.

I Oslo demonstrerte folk foran Stortinget. I Bergen gikk
demonstrasjonstog gjennom byen. Det var også demonstrasjon i flere
svenske byer, blant annet Stockholm og Uppsala. I Uppsala ble
demonstrasjonen angrepet av den nazistiske organisasjonen SMR (Svenska
motstandsrörelsen). Politiet skilte nazistene fra demonstrantene, men
lot nazistene gå. Senere fant nazistene igjen noen av demonstrantene
og banket de opp. Ingen nazister ble arrestert av politiet.

Les hele artikkelen her...

Tjen Folket
01.12.2017

Demonstrasjon mot slavehandel

Demonstrasjoner mot slavehandel ble holdt i en rekke byer forrige
helg.

I Oslo demonstrerte folk foran Stortinget. I Bergen gikk
demonstrasjonstog gjennom byen. Det var også demonstrasjon i flere
svenske byer, blant annet Stockholm og Uppsala. I Uppsala ble
demonstrasjonen angrepet av den nazistiske organisasjonen SMR (Svenska
motstandsrörelsen). Politiet skilte nazistene fra demonstrantene, men
lot nazistene gå. Senere fant nazistene igjen noen av demonstrantene
og banket de opp. Ingen nazister ble arrestert av politiet.

Les hele artikkelen her... (
https://tjen-folket.no/Sentralt/view/12548 )

Tjen Folket
01.12.2017

To forskjellige syn på maoismen

Sammenlikning av Tron Øgrim og Perus Kommunistiske Parti sine
forskjellige syn på maoismen

Skrevet av en aktivist i Tjen Folket.

Tron Øgrim var lenge den viktigste ideologen i den norske
marxist-leninistiske bevegelsen. Han var ledende i SUF sin splittelse
fra SF, navnebyttet til SUF(m-l) og stiftelsen av Arbeidernes
Kommunistparti (marxist-leninistene) i 1973. Hans innsats, dedikasjon
og bidrag fortjener respekt den dag i dag.

Tron Øgrim og begrepet MLM

Gjennom hele 70-tallet var Tron Øgrim en av de mest kjente
kommunistene i Norge. Han skrev utkast til partiprogrammene og flere
av de andre viktige partidokumentene for AKP(m-l). Denne
sammenlikningen tar utgangspunkt i en bok av Øgrim fra 1982 som han
kaller et debattinnlegg. Den er kanskje den mest interessante boka om
norsk ML-bevegelse ”fra innsida” – iallfall for kommunister.

Les hele artikkelen her...

Tjen Folket
30.11.2017

To forskjellige syn på maoismen

Sammenlikning av Tron Øgrim og Perus Kommunistiske Parti sine
forskjellige syn på maoismen.

Skrevet av en aktivist i Tjen Folket.

Tron Øgrim var lenge den viktigste ideologen i den norske
marxist-leninistiske bevegelsen. Han var ledende i SUF sin splittelse
fra SF, navnebyttet til SUF(m-l) og stiftelsen av Arbeidernes
Kommunistparti (marxist-leninistene) i 1973. Hans innsats, dedikasjon
og bidrag fortjener respekt den dag i dag.

Tron Øgrim og begrepet MLM

Gjennom hele 70-tallet var Tron Øgrim en av de mest kjente
kommunistene i Norge. Han skrev utkast til partiprogrammene og flere
av de andre viktige partidokumentene for AKP(m-l). Denne
sammenlikningen tar utgangspunkt i en bok av Øgrim fra 1982 som han
kaller et debattinnlegg. Den er kanskje den mest interessante boka om
norsk ML-bevegelse «fra innsida» – iallfall for kommunister.

Les hele artikkelen her... (
https://tjen-folket.no/Sentralt/view/12546 )

Tjen Folket
30.11.2017

Nei til svensk medlemskap i NATO!

Fra våre svenske kamerater i Kommunistiska Föreningen har vi mottatt
denne uttalelsen mot svensk medlemskap i NATO.

NATO ble dannet i 1949 etter den andre verdenskrigen. Det er en
militær allianse under ledelse av USA, som opprinnelig ble dannet for
å demme opp for den «kommunistiske trusselen». Først i 1955 ble
Warszawapakten dannet.

Sveriges nøytralitetspolitikk innebar alliansefrihet i fred mot
nøytralitet i krig. I realiteten var imidlertid Sverige en uformell
alliert med NATO. Det fantes et hemmelig, men svært avansert
militært samarbeide med NATO. Oppbyggingen av den svenske krigsmakten
med et helt overdimensjonert flyvåpen forutsatte at NATO skulle gripe
inn dersom den svenske krigsmakten ikke kunne holde stand mer enn en
uke mot et sovjetisk angrep. Da Warszawapakten ble nedlagt i 1991,
fortsatte NATO sin virksomhet. I tillegg utvidet NATO – flere stater
innen den tidligere østblokken sluttet seg til. Det er i dag bare
enkelte sentralasiatiske republikker og Serbia som ikke er tilsluttet
NATO.

Den første reaksjonen på Sovjetunionens kollaps fra det svenske
etablissementet var å kutte i forsvarsutgiftene og suksessivt
avskaffe vernepliktshæren og erstatte den med yrkessoldater på samme
måte som man gikk fra å være et invasjonsforsvar til å bli en
innsatshær.

Formodentlig startet omleggingen av den svenske alliansepolitikken
etter 11. september 2001, det vil si en åpenbar tilnærming til NATO.
Svenske regjeringer og Riksdagens flertall har støttet USAs kriger i
Afghanistan, Irak, Jugoslavia, Libya og Syria og i varierende
utstrekning latt svensk krigsmakt delta. Dessuten har Sverige støttet
USAs, NATOs og Eus politikk overfor Russland, særlig etter at Putin
kom til makten. Ifølge en meningsmåling i 2016 sa 49 prosent nei til
svensk NATO-medlemskap, 33 prosent ja, mens 18 prosent var usikre. Det
betyr at det ikke bare er velgere som støtter Socialdemokraterna,
Vänsterpartiet og Miljöpartiet som er motstandere til
NATO-medlemskap, men også borgerlige velgere.

Sverige bedriver et stadig nærmere og åpent samarbeid med NATO –
se Parterskap for fred (PFF) helt siden 1994,
«Interoperabilitetsplattform» og «Enhanced Opportunity Programme»;
begge fra 2014, Vertslandavtalen og felles militærøvelser, for
eksempel Aurora.

Sverige er praktisk talt medlem i NATO. Det er i og for seg et
kvalitativt sprang om Sverige blir medlem i NATO. Da tvinges også
Sverige formelt sett til å følge NATOs avgjørelser. Sverige
risikerer også at kjernevåpen kan bli utplassert på svensk jord. En
formell søknad om medlemskap fra en svensk regjerings side
forutsetter formodentlig at det inntreffer en utenrikspolitisk krise
som en regjering kan utnytte. Vi kan sammenlikne med Ingvar Carlssons
søknad om medlemskap i EU i 1990 over hodet på egne partimedlemmer.

Sverige må avbryte alt samarbeid med NATO, som er en agressiv
imperialistisk militærallianse, og i stedet slå vakt om en ekte
nøytralitetspolitikk. Den svenske krigsmakten må bygge på en
vernepliktshær som er innrettet på et invasjonsforsvar, ikke noe
annet.

Tjen Folket
28.11.2017

Nei til svensk medlemskap i NATO!

Fra våre svenske kamerater i Kommunistiska Föreningen har vi mottatt
denne uttalelsen mot svensk medlemskap i NATO.

NATO ble dannet i 1949 etter den andre verdenskrigen. Det er en
militær allianse under ledelse av USA, som opprinnelig ble dannet for
å demme opp for den «kommunistiske trusselen». Først i 1955 ble
Warszawapakten dannet.

Sveriges nøytralitetspolitikk innebar alliansefrihet i fred mot
nøytralitet i krig. I realiteten var imidlertid Sverige en uformell
alliert med NATO. Det fantes et hemmelig, men svært avansert
militært samarbeide med NATO. Oppbyggingen av den svenske krigsmakten
med et helt overdimensjonert flyvåpen forutsatte at NATO skulle gripe
inn dersom den svenske krigsmakten ikke kunne holde stand mer enn en
uke mot et sovjetisk angrep. Da Warszawapakten ble nedlagt i 1991,
fortsatte NATO sin virksomhet. I tillegg utvidet NATO – flere stater
innen den tidligere østblokken sluttet seg til. Det er i dag bare
enkelte sentralasiatiske republikker og Serbia som ikke er tilsluttet
NATO.

Den første reaksjonen på Sovjetunionens kollaps fra det svenske
etablissementet var å kutte i forsvarsutgiftene og suksessivt
avskaffe vernepliktshæren og erstatte den med yrkessoldater på samme
måte som man gikk fra å være et invasjonsforsvar til å bli en
innsatshær.

Formodentlig startet omleggingen av den svenske alliansepolitikken
etter 11. september 2001, det vil si en åpenbar tilnærming til NATO.
Svenske regjeringer og Riksdagens flertall har støttet USAs kriger i
Afghanistan, Irak, Jugoslavia, Libya og Syria og i varierende
utstrekning latt svensk krigsmakt delta. Dessuten har Sverige støttet
USAs, NATOs og EUs politikk overfor Russland, særlig etter at Putin
kom til makten. Ifølge en meningsmåling i 2016 sa 49 prosent nei til
svensk NATO-medlemskap, 33 prosent ja, mens 18 prosent var usikre. Det
betyr at det ikke bare er velgere som støtter Socialdemokraterna,
Vänsterpartiet og Miljöpartiet som er motstandere til
NATO-medlemskap, men også borgerlige velgere.

Sverige bedriver et stadig nærmere og åpent samarbeid med NATO –
se Partnerskap for fred (PFF) helt siden 1994,
«Interoperabilitetsplattform» og «Enhanced Opportunity Programme»;
begge fra 2014, Vertslandavtalen og felles militærøvelser, for
eksempel Aurora.

Sverige er praktisk talt medlem i NATO. Det er i og for seg et
kvalitativt sprang om Sverige blir medlem i NATO. Da tvinges også
Sverige formelt sett til å følge NATOs avgjørelser. Sverige
risikerer også at kjernevåpen kan bli utplassert på svensk jord. En
formell søknad om medlemskap fra en svensk regjerings side
forutsetter formodentlig at det inntreffer en utenrikspolitisk krise
som en regjering kan utnytte. Vi kan sammenlikne med Ingvar Carlssons
søknad om medlemskap i EU i 1990 over hodet på egne partimedlemmer.

Sverige må avbryte alt samarbeid med NATO, som er en agressiv
imperialistisk militærallianse, og i stedet slå vakt om en ekte
nøytralitetspolitikk. Den svenske krigsmakten må bygge på en
vernepliktshær som er innrettet på et invasjonsforsvar, ikke noe
annet.

Tjen Folket
28.11.2017

Nye podcastavsnitt av Ekkokammeret

Høstens andre avsnitt - årets femte - er nettopp lagt ut! Denne
gangen er temaet imperialismen.

Sjekk også ut fjerde avsnitt om identitetspolitikk. Om du liker eller
hater Ekkokammeret - del det gjerne med folk du liker eller misliker.

Ekkokammeret 2017

Les mer om Ekkokammeret her:
Nytt kommunistisk podcast-prosjekt

Tjen Folket
28.11.2017

Nye podcastavsnitt av Ekkokammeret

Høstens andre avsnitt – årets femte – er nettopp lagt ut! Denne
gangen er temaet imperialismen.

Sjekk også ut fjerde avsnitt om identitetspolitikk. Om du liker eller
hater Ekkokammeret, del det gjerne med folk du liker eller misliker.

Ekkokammeret 2017 (
https://soundcloud.com/tjen-folket-661639370/sets/ekkokammeret-2017 )

Les mer om Ekkokammeret her:
Nytt kommunistisk podcast-prosjekt (
https://tjen-folket.no/Sentralt/view/12400 )

Tjen Folket
28.11.2017

De viktigste lærdommene fra den russiske revolusjonen

Skrevet og framført av en aktivist, som innledning på åpne møter i
anledning at det i 2017 er 100 år siden Oktoberrevolusjonen.

Vi må dra lærdommer av den sosialistiske revolusjonen i Russland.
Ikke bare må vi det, men det er ekstremt viktig at vi gjør det.
Hvorfor?
Hvorfor lære av den russiske revolusjonen?

For det første, fordi kapitalismen er et morderisk, urettferdig og
ufornuftig system som skaper krig, sult, nød, mentale problemer,
fattigdom og miljøødeleggelser. Kapitalismen må vekk, kommunismen
er det eneste alternativet, og Sovjetunionen var første gang i
historien at proletariatet tok den politiske makta i et helt land for
å skape kommunisme!

For det andre, fordi vi må lære av praksis. Teori er viktig, men
teori formes gjennom oppsummering av praksis. Sånn er det overalt, og
sånn er det med sosialistisk teori. Alle er enig om dette i alle
vitenskaper, men de fleste som driver med politikk overser dette! Uten
å evaluere praksis og trekke ut lærdommer, kan man aldri gjenskape
eller overgå tidligere bragder. Tenk om forskere gjorde eksperimenter
uten å evaluere dem, uten å trekke ut naturlover og lærdommer? Vi
ville vel aldri hatt medisiner eller maskiner.

For det tredje, fordi Lenin, bolsjevikpartiet, den røde armé,
arbeider- og bonderådene - sovjetene, skapet en politisk-ideologisk
linje for revolusjonær krig med allmenne lærdommer for ALLE
sosialistiske revolusjoner. For å lykkes med å ta makta, for at
proletariatet skal seire mot borgerskapet, må vi bruke en del av de
samme metodene for organisering og kamp. Vi KAN finne på hjulet på
nytt. Vi kan satse på at vi finner fram til metodene sjøl. Men dette
har en rekke store ulemper… Og fienden har lært av revolusjonene.
Borgerskapets hærer og etterretningsorganisasjoner studerer Lenin og
Mao og revolusjoner. Sosialismens seier, proletariatets makt,
kapitalismens nederlag - er helt avhengig av revolusjonære aktivister
og ledere som drar lærdommer av Oktober.

Les hele artikkelen her...

Tjen Folket
27.11.2017

De viktigste lærdommene fra den russiske revolusjonen

Skrevet og framført av en aktivist, som innledning på åpne møter i
anledning at det i 2017 er 100 år siden Oktoberrevolusjonen.

Vi må dra lærdommer av den sosialistiske revolusjonen i Russland.
Ikke bare må vi det, men det er ekstremt viktig at vi gjør det.
Hvorfor?

Hvorfor lære av den russiske revolusjonen?

* For det første, fordi kapitalismen er et morderisk, urettferdig og
ufornuftig system som skaper krig, sult, nød, mentale problemer,
fattigdom og miljøødeleggelser. Kapitalismen må vekk, kommunismen
er det eneste alternativet, og Sovjetunionen var første gang i
historien at proletariatet tok den politiske makta i et helt land for
å skape kommunisme!
* For det andre, fordi vi må lære av praksis. Teori er viktig, men
teori formes gjennom oppsummering av praksis. Sånn er det overalt, og
sånn er det med sosialistisk teori. Alle er enig om dette i alle
vitenskaper, men de fleste som driver med politikk overser dette! Uten
å evaluere praksis og trekke ut lærdommer, kan man aldri gjenskape
eller overgå tidligere bragder. Tenk om forskere gjorde eksperimenter
uten å evaluere dem, uten å trekke ut naturlover og lærdommer? Vi
ville vel aldri hatt medisiner eller maskiner.
* For det tredje, fordi Lenin, bolsjevikpartiet, den røde armé,
arbeider- og bonderådene - sovjetene, skapte en politisk-ideologisk
linje for revolusjonær krig med allmenne lærdommer for ALLE
sosialistiske revolusjoner. For å lykkes med å ta makta, for at
proletariatet skal seire mot borgerskapet, må vi bruke en del av de
samme metodene for organisering og kamp. Vi KAN finne på hjulet på
nytt. Vi kan satse på at vi finner fram til metodene sjøl. Men dette
har en rekke store ulemper... Og fienden har lært av revolusjonene.
Borgerskapets hærer og etterretningsorganisasjoner studerer Lenin og
Mao og revolusjoner. Sosialismens seier, proletariatets makt,
kapitalismens nederlag - er helt avhengig av revolusjonære aktivister
og ledere som drar lærdommer av Oktober.

Les hele artikkelen her... (
https://tjen-folket.no/Sentralt/view/12539 )

Tjen Folket
27.11.2017

Cadre Party or Mass Party?

We believe that a party is necessary to organize and lead a socialist
revolution. But what kind of party?

Written by an activist.
Translation of this text: Kaderparti eller ”masseparti”?

Serve the People (Tjen Folket) works to establish a communist party in
Norway. We believe that such a party must use Marxism-Leninism-Maoism
(MLM) as a guideline to act and organize itself as a cadre party.

MLM has a party model that ruptures from other methods of organizing
parties. The normal bourgeois parties are election parties. They are
only organized to win votes for their politicians. A communist party
has an entirely different task, and must therefore be organized in a
entirely different manner.

[ENGLISH VERSION: Cadre Party or Mass Party?]

Tjen Folket
27.11.2017

Cadre Party or Mass Party?

We believe that a party is necessary to organize and lead a socialist
revolution. But what kind of party?

Written by an activist.

Translation of this text: Kaderparti eller ”masseparti”? (
https://tjen-folket.no/Sentralt/view/12031 )

Serve the People (Tjen Folket) works to establish a communist party in
Norway. We believe that such a party must use Marxism-Leninism-Maoism
(MLM) as a guideline to act and organize itself as a cadre party.

MLM has a party model that ruptures from other methods of organizing
parties. The normal bourgeois parties are election parties. They are
only organized to win votes for their politicians. A communist party
has an entirely different task, and must therefore be organized in a
entirely different manner.

[ENGLISH VERSION: Cadre Party or Mass Party? (
https://tjen-folket.no/Sentralt/view/12538 )]

Tjen Folket
27.11.2017

To ganger to typer sosialisme og åtte spørsmål om proletariatets
diktatur

En aktivist framførte dette som hovedinnledning på Tjen Folkets
Opprørskonferanse høsten 2017. Noe redigert før publisering.

Tema for denne konferansen er sosialisme og proletariatets diktatur.
Dette er et av de aller viktigste spørsmålene for kommunister. All
vår aktivitet har som mål å etablere proletariatets politiske makt
for å føre menneskeheten fra kapitalismen til kommunismen. Denne
veien går gjennom overgangssamfunnet sosialismen, som ikke kan være
noe annet enn proletariatets revolusjonære diktatur.

Les hele artikkelen her...

Tjen Folket
24.11.2017

To ganger to typer sosialisme og åtte spørsmål om proletariatets
diktatur

En aktivist framførte dette som hovedinnledning på Tjen Folkets
Opprørskonferanse høsten 2017. Noe redigert før publisering.

Tema for denne konferansen er sosialisme og proletariatets diktatur.
Dette er et av de aller viktigste spørsmålene for kommunister. All
vår aktivitet har som mål å etablere proletariatets politiske makt
for å føre menneskeheten fra kapitalismen til kommunismen. Denne
veien går gjennom overgangssamfunnet sosialismen, som ikke kan være
noe annet enn proletariatets revolusjonære diktatur.

Les hele artikkelen her... (
https://tjen-folket.no/Sentralt/view/12535 )

Tjen Folket
24.11.2017

Afghanske barn og norske bomber

Det blåser en opprørsvind på grasrota i Arbeiderpartiet mot at
partiet på Stortinget slår ring om den strenge flyktningpolitikken.
Lokallag protesterer for å la «oktoberbarna» bli i landet. Andre
frivillige organisasjoner og partier slutter opp om markeringene.
Presset har ført til midlertidig opphold for en del flyktninger.

Av en kommentator for Tjen Folket Media.

Tjen Folket støtter kravet og kampen. Flyktninger fra krigen i
Afghanistan har et soleklart krav på beskyttelse. Og retten til å
flykte bør være en ufravikelig rett for mennesker i hele verden. Og,
ikke minst, så lenge norske bomber faller over andre land – er det
et klart krav at staten lar folk som flykter bli.

Men kravet klinger også hult, så lenge de samme partilagene og
lokalpolitikerne ikke protesterer mot statens krigspolitikk. De
protesterer ikke mot bombing av Libya, NATOs innblanding i Syria eller
over femten år med NATO-okkupasjon i Afghanistan. Denne
krigspolitikken er tydeligvis akseptabel for mange politikere – selv
om de ikke liker at barn sendes tilbake til denne krigen.

Det er bare et lite mindretall som klarer å flykte. De norske bombene
rammer så mange fler. Og så lenge de fortsetter å falle, bidrar den
norske staten direkte til å drive folk på flukt – og til å drepe
folk og rive samfunn i filler.

Det er bra å protestere mot flyktningpolitikken, men enkelte burde
kjenne en flau smak av hykleriet i å godta krig og okkupasjon – men
gråte krokodilletårer over flyktningene krigen skaper.

Tjen Folket
23.11.2017

Afghanske barn og norske bomber

Det blåser en opprørsvind på grasrota i Arbeiderpartiet mot at
partiet på Stortinget slår ring om den strenge flyktningpolitikken.
Lokallag protesterer for å la «oktoberbarna» bli i landet. Andre
frivillige organisasjoner og partier slutter opp om markeringene.
Presset har ført til midlertidig opphold for en del flyktninger.

Skrevet av en kommentator for Tjen Folket Media.

Tjen Folket støtter kravet og kampen. Flyktninger fra krigen i
Afghanistan har et soleklart krav på beskyttelse. Og retten til å
flykte bør være en ufravikelig rett for mennesker i hele verden. Og,
ikke minst, så lenge norske bomber faller over andre land, er det et
klart krav at staten lar folk som flykter bli.

Men kravet klinger også hult, så lenge de samme partilagene og
lokalpolitikerne ikke protesterer mot statens krigspolitikk. De
protesterer ikke mot bombing av Libya, NATOs innblanding i Syria eller
over femten år med NATO-okkupasjon i Afghanistan. Denne
krigspolitikken er tydeligvis akseptabel for mange politikere – selv
om de ikke liker at barn sendes tilbake til denne krigen.

Det er bare et lite mindretall som klarer å flykte. De norske bombene
rammer så mange fler. Og så lenge de fortsetter å falle, bidrar den
norske staten direkte til å drive folk på flukt – og til å drepe
folk og rive samfunn i filler.

Det er bra å protestere mot flyktningpolitikken. Men enkelte burde
kjenne en flau smak av hykleriet i å godta krig og okkupasjon, og
samtidig gråte krokodilletårer over flyktningene krigen skaper.

Tjen Folket
23.11.2017

MLM mot hoxhaistenes dogmatisme og opportunisme

Hoxha og hoxhaistene angriper maoismen og er et godt eksempel på
hvordan dogmatisk teori fører til opportunisme i praksis.

I Norge representeres hoxhaismen av tidskriftet Revolusjon og den nå
nedlagte ML-gruppa Revolusjon. De stempler maoismen som et blindspor
og et «våpen mot sosialismen», men i virkeligheten er det
hoxhaismen som blir et hinder for revolusjonær praksis.

Les hele artikkelen her...

Tjen Folket
21.11.2017

MLM mot hoxhaistenes dogmatisme og opportunisme

Hoxha og hoxhaistene angriper maoismen og er et godt eksempel på
hvordan dogmatisk teori fører til opportunisme i praksis.

I Norge representeres hoxhaismen av tidskriftet Revolusjon og den nå
nedlagte ML-gruppa Revolusjon. De stempler maoismen som et blindspor
og et «våpen mot sosialismen», men i virkeligheten er det
hoxhaismen som blir et hinder for revolusjonær praksis.

Les hele artikkelen her... (
https://tjen-folket.no/Sentralt/view/12531 )

Tjen Folket
21.11.2017

AKP(ml): Oktoberrevolusjonen 1917-1977 60 år

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie.

Oktoberrevolusjonen

Gjennom Oktoberrevolusjonen knuste de russiske arbeiderne den gamle
borgerstaten, i forbund med bøndene og under ledelse av bolsjevikenes
parti. De oppretta sin egen statsmakt, proletariatets diktatur, og med
Lenin og Stalin i spissen tok de fatt på den veldige oppgaven å
bygge det sosialistiske Sovjet. Oktober-revolusjonens seier var mulig
fordi den russiske arbeiderklassen hadde et kommunistisk parti i
ledelsen. Partiet bygde på den revolusjonære teorien til Marx og
Engels, videreutvikla av Lenin og Stalin. Denne seieren har vært et
stort forbilde for alle utbytta og underkua folk i verden. Mao Tsetung
og Kinas Kommunistiske Parti brukte erfaringene fra
Oktoberrevolusjonen da de leda den kinesiske arbeiderklassen og
fattigbøndene til seier.

Les hele artikkelen her...

Tjen Folket
17.11.2017

AKP(ml): Oktoberrevolusjonen 1917-1977 60 år

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie.

Oktoberrevolusjonen

Gjennom Oktoberrevolusjonen knuste de russiske arbeiderne den gamle
borgerstaten, i forbund med bøndene og under ledelse av bolsjevikenes
parti. De oppretta sin egen statsmakt, proletariatets diktatur, og med
Lenin og Stalin i spissen tok de fatt på den veldige oppgaven å
bygge det sosialistiske Sovjet. Oktober-revolusjonens seier var mulig
fordi den russiske arbeiderklassen hadde et kommunistisk parti i
ledelsen. Partiet bygde på den revolusjonære teorien til Marx og
Engels, videreutvikla av Lenin og Stalin. Denne seieren har vært et
stort forbilde for alle utbytta og underkua folk i verden. Mao Tsetung
og Kinas Kommunistiske Parti brukte erfaringene fra
Oktoberrevolusjonen da de leda den kinesiske arbeiderklassen og
fattigbøndene til seier.

Les hele artikkelen her... (
https://tjen-folket.no/Sentralt/view/12527 )

Tjen Folket
17.11.2017

Gruvedriften på Svalbard – en historie om tidlig klassekamp

Isolert fra omverdenen og preget av det ekstreme klimaet har Svalbard
alltid vært et ekstremt samfunn. Dette gjelder også klasseskillene
blant folk bosatt der.

Av en kommentator for Tjen Folket Media.

Tidlig i forrige århundre var den arktiske øygruppa åsted for mange
streiker blant gruvearbeidere. Selv om streiker ikke var noe uvanlig
fenomen på denne tida, var det i forhold til folketallet på Svalbard
svært mange streiker der i perioden 1905 til 1925. Det var så mange
arbeidskonflikter i Arktis på denne tiden at historikere har sett på
om det var spesifikke årsaker for dette.

Les hele artikkelen her...

Tjen Folket
13.11.2017

Gruvedriften på Svalbard – en historie om tidlig klassekamp

Isolert fra omverdenen og preget av det ekstreme klimaet har Svalbard
alltid vært et ekstremt samfunn. Dette gjelder også klasseskillene
blant folk bosatt der.

Skrevet av en kommentator for Tjen Folket Media.

Tidlig i forrige århundre var den arktiske øygruppa åsted for mange
streiker blant gruvearbeidere. Selv om streiker ikke var noe uvanlig
fenomen på denne tida, var det i forhold til folketallet på Svalbard
svært mange streiker der i perioden 1905 til 1925. Det var så mange
arbeidskonflikter i Arktis på denne tiden at historikere har sett på
om det var spesifikke årsaker for dette.

Les hele artikkelen her... (
https://tjen-folket.no/Sentralt/view/12525 )

Tjen Folket
13.11.2017

Vi er stolte kommunister og revolusjonære

Å benekte den enorme fremgangen oktoberrevolusjonen innebar for
Sovjetunionen, er ikke bare skammelig, men dypt uærlig.

Sendt inn til og publisert i Dagsavisen.

Ap-politiker Fredrik Mellem benyttet 100-årsdagen for
Oktoberrevolusjonen til et rabiat angrep på kommunister i beste
McCarthy stil.

Mellem står i en lang tradisjon for å sidestille fascismen og
kommunismen, og tar flittig i bruk retorikk med klangbunn i
nynazistisk anti-kommunisme.

Mellem må skamme seg over sitt eget parti, med dets fortid som medlem
i Komintern. Å benekte den enorme fremgangen oktoberrevolusjonen
innebar for Sovjetunionen, er ikke bare skammelig, men dypt uærlig.

Borgerskapet har helt fra starten etter Oktoberrevolusjonen brukt
løgn for svartmale kommunismen. Når Mellem sprer disse løgnene
videre og jobber for å bruke 1. mai i antikommunismens tjeneste, så
stiller han seg på linje med arbeiderklassens fiende.

I kjølvannet av oktoberrevolusjonen fulgte en rivende utvikling som
løftet millioner av mennesker ut av fattigdom og inn i et samfunn
basert på solidarisk samhold. Historia har vist at sosialistiske land
– hvor helse, bolig, utdanning, velferd og rettigheter for kvinner,
homofile og kulturelle minoriteter ble prioritert – er langt mer
fredelige, likestilte og solidariske enn de kapitalistiske landene,
hvor profittmaksimering, utbytting og undertrykking rår.

I dagens verden lever 800 millioner mennesker i sult. Over 2
milliarder mangler rent vann og grunnleggende sanitær infrastruktur.
Selv i rike, imperialistiske Norge lever svært mange i fattigdom og
gjeld.

Vi feirer oktoberrevolusjonen fordi vi er stolte kommunister og
revolusjonære. De som burde skamme seg, er de som 100 år etter
oktoberrevolusjonen fortsetter å hisse på for imperialisme og
sosialsjåvinisme.

Tjen Folket
13.11.2017

Vi er stolte kommunister og revolusjonære

Å benekte den enorme fremgangen oktoberrevolusjonen innebar for
Sovjetunionen, er ikke bare skammelig, men dypt uærlig.

Sendt inn til og publisert i Dagsavisen. (
http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/vi-er-stolte-kommunister-og-revolusjon%C3%A6re-1.1054094
)

Ap-politiker Fredrik Mellem benyttet 100-årsdagen for
Oktoberrevolusjonen til et rabiat angrep på kommunister i beste
McCarthy stil.

Mellem står i en lang tradisjon for å sidestille fascismen og
kommunismen, og tar flittig i bruk retorikk med klangbunn i
nynazistisk anti-kommunisme.

Mellem må skamme seg over sitt eget parti, med dets fortid som medlem
i Komintern. Å benekte den enorme fremgangen Oktoberrevolusjonen
innebar for Sovjetunionen, er ikke bare skammelig, men dypt uærlig.

Borgerskapet har helt fra starten etter Oktoberrevolusjonen brukt
løgn for svartmale kommunismen. Når Mellem sprer disse løgnene
videre og jobber for å bruke 1. mai i anti-kommunismens tjeneste, så
stiller han seg på linje med arbeiderklassens fiende.

I kjølvannet av Oktoberrevolusjonen fulgte en rivende utvikling som
løftet millioner av mennesker ut av fattigdom og inn i et samfunn
basert på solidarisk samhold. Historia har vist at sosialistiske land
– hvor helse, bolig, utdanning, velferd og rettigheter for kvinner,
homofile og kulturelle minoriteter ble prioritert – er langt mer
fredelige, likestilte og solidariske enn de kapitalistiske landene,
hvor profittmaksimering, utbytting og undertrykking rår.

I dagens verden lever 800 millioner mennesker i sult. Over 2
milliarder mangler rent vann og grunnleggende sanitær infrastruktur.
Selv i rike, imperialistiske Norge lever svært mange i fattigdom og
gjeld.

Vi feirer Oktoberrevolusjonen fordi vi er stolte kommunister og
revolusjonære. De som burde skamme seg, er de som 100 år etter
Oktoberrevolusjonen fortsetter å hisse på for imperialisme og
sosialsjåvinisme.

Tjen Folket
13.11.2017

Granskningen av bombingen av Libya– et dårlig spill for galleriet?

Vi ønsker granskning av krigene, og at ansvaret for urettene blir
lagt på krigshisserne. Men at den offentlige granskningen vil føre
til dette, er det lite grunn til å tro. Utvalget som er satt ned til
å lede granskningen støtter krigføringen, og fullstendig lojale til
myndighetene.

Skrevet av en kommentator for Tjen Folket Media.

Det er satt ned et utvalg på fire personer som skal lede
granskningen. Lederen for utvalget er Jan Petersen. [1]

Petersen er tidligere leder for Høyre. Han var utenriksminister under
Bondeviks regjering under krigen mot Irak. Krigen mot Irak skapte
betydelig mer kontrovers i Norge enn krigen mot Libya. Jan Petersens
USA vennlige og positive holdning til krigen var et problem for KrF,
som var bekymret for den store motstanden mot krigen, samt den
manglende FN-klareringen. Dette ble en stor konflikt for regjeringen,
og Bondevik varslet at han ville gå av hvis ikke Norge og Petersen sa
nei til å delta. [2] [3] Under denne prosessen uttalte en kilde om
Petersen: "Selv under tortur ville du ikke fått Jan til å kritisere
USA". [4]

Videre består utvalget av tre medlemmer til. Den første er Janne
Haaland Matlary, som er Libya-ekspert og tidligere politiker for Krf,
nå for Høyre. Hun har vært helt klar på hva hun mener om Norges
rolle i Libya. Hun har skrevet artikler til avisene og forsvart
regjeringen fra kritikk. En av disse artiklenes tittel er klar og
tydelig «Det er ingen grunn til kritikk av Stoltenberg-regjeringen
for beslutningen om Libya». [5] Og den fortsetter med «Tvert imot
burde den få ros[…]» Og ikke bare det, men «Resolusjon 1973
[FN-resolusjonen som lovliggjorde/oppfordret til militær intervensjon
i Libya-vår anm.] var den mest «perfekte» resolusjon i FNs historie
med hensyn til humanitær intervensjon». [6]

Godt å vite at de som er satt til å lede granskningen er så klare i
sin uforbeholdne støtte. Matlary er selvsagt i utgangspunktet helt
enig i den utenrikspolitikken som blir ført. To personer til, Gjert
Lage Dyndal og Christoffer Conrad Eriksen er med i utvalget. Videre
skal medlemmer fra Forsvarsdepartementet, Utenriksdepartementet og
Forsvaret utgjøre utvalgets sekretariat. De konkrete medlemmene i
sekretariatet vet vi ikke hvem er. Likevel er det basert på
utnevnelsene til nå, mulig å anta at de som driver granskningen i
all hovedsak er enige i den politikken som ble ført, og krigene som
har vært. Vi i Tjen Folket forventer selvfølgelig ingen virkelig
kritisk granskning til krigen mot Libya. Vi kan se på hvordan det har
foregått i Storbritannia.

I Storbritannia har det vært en granskning, noe som har vært delvis
positivt. Tjen Folket har tidligere skrevet om dette: "Rapporten pekte
på mange kritikkverdige forhold, blant annet trakk den fram
Frankrikes motivasjoner som ble diskutert i de offentliggjorte
e-postene til Hillary Clinton. Her kom det fram at Frankrikes mål var
kontroll over «fransk» Afrika, større andel av olja og lignende. I
norsk sammenheng er det oppsiktsvekkende. I den norske offentligheten
legges virkelige årsaker til krigføring lokk på, og kun ideelle
hensikter som menneskerettigheter og beskyttelse av sivile trekkes
fram som årsaker. Samtidig la den britiske rapporten ansvaret på
Frankrike, og hevdet at Storbritannia bare slang seg på og stolte på
dem. I «god tro». Frankrike var uten tvil hovedinitiativtaker, men
Storbritannia arbeidet nært med Frankrike. Det er lite trolig at
dette foregikk uten noen seriøs vurdering fra britisk side, og også
lite trolig at ikke britiske myndigheter forstod Frankrikes interesser
av krigen. Frankrikes interesser i regionen er velkjent, og begge
statene er store imperialistiske makter som er kjent med hvordan
vurdere interesser og innflytelse ved intervensjon i andre land." [7]

Dette gjelder også Norge. Dersom kritiske elementer trekkes fram er
det mest sannsynlig det som gjelder andre stater, mens i Norge er det
bare bagatellmessige prosedyrefeil som blir begått. Dette er, i lyset
av Norges store bidrag til ødeleggingen av Libya, groteskt. Vi tror
ikke en granskning av om hvorvidt krigen er ført i overenstemmelse
med Norges lover og regler vil hindre framtidige kriger. Som Tjen
Folket har påpekt før, er ikke granskninger noe nytt, og tidligere
granskninger av kriger har ikke hindret nye kriger i å bli ført. [8]

Vi trenger en kritisk granskning av om hvorvidt disse lovene og
reglene faktisk er til gode for folk i verden. Vi trenger en kritisk
granskning av forholdet til NATO og FN. Vi trenger en granskning av
hvordan den norske imperialismen fungerer i dag, og vi trenger vilje
til å endre det. Det er det ikke i staten, eller i det statsoppnevnte
granskningsutvalget.

[1]: ABC nyheter: Jan Petersen skal lede granskning om Norges bombing
av Libya
[2]: Dagbladet: Maktkamp i regjeringen
[3]: TV2: Bondevik var klar til å gå
[4]: Aftenposten: Irak-krigen skapte krise i regjeringen
[5]: Aftenposten: Det er ingen grunn til kritikk av
Stoltenberg-regjeringen for beslutningen om Libya
[6]: Aftenposten: Libya-lureri?
[7]: Tjen Folket: Seks år siden bombingen av Libya
[8]: Tjen Folket: Ingen granskninger vil stoppe imperialismen

Tjen Folket
11.11.2017

Granskningen av bombingen av Libya – et dårlig spill for galleriet?

Vi ønsker granskning av krigene, og at ansvaret for urettene blir
lagt på krigshisserne. Men at den offentlige granskningen vil føre
til dette, er det lite grunn til å tro. Utvalget som er satt ned til
å lede granskningen støtter krigføringen, og fullstendig lojale til
myndighetene.

Skrevet av en kommentator for Tjen Folket Media.

Det er satt ned et utvalg på fire personer som skal lede
granskningen. Lederen for utvalget er Jan Petersen. [1]

Petersen er tidligere leder for Høyre. Han var utenriksminister under
Bondeviks regjering under krigen mot Irak. Krigen mot Irak skapte
betydelig mer kontrovers i Norge enn krigen mot Libya. Jan Petersens
USA vennlige og positive holdning til krigen var et problem for KrF,
som var bekymret for den store motstanden mot krigen, samt den
manglende FN-klareringen. Dette ble en stor konflikt for regjeringen,
og Bondevik varslet at han ville gå av hvis ikke Norge og Petersen sa
nei til å delta. [2] [3] Under denne prosessen uttalte en kilde om
Petersen: «Selv under tortur ville du ikke fått Jan til å kritisere
USA.» [4]

Videre består utvalget av tre medlemmer til. Den første er Janne
Haaland Matlary, som er Libya-ekspert og tidligere politiker for KrF,
nå for Høyre. Hun har vært helt klar på hva hun mener om Norges
rolle i Libya. Hun har skrevet artikler til avisene og forsvart
regjeringen fra kritikk. En av disse artiklenes tittel er klar og
tydelig «Det er ingen grunn til kritikk av Stoltenberg-regjeringen
for beslutningen om Libya». [5] Og den fortsetter med «Tvert imot
burde den få ros[...]» Og ikke bare det, men «Resolusjon 1973
[FN-resolusjonen som lovliggjorde/oppfordret til militær intervensjon
i Libya-vår anm.] var den mest “perfekte” resolusjon i FNs
historie med hensyn til humanitær intervensjon.» [6]

Godt å vite at de som er satt til å lede granskningen er så klare i
sin uforbeholdne støtte. Matlary er selvsagt i utgangspunktet helt
enig i den utenrikspolitikken som blir ført. To personer til, Gjert
Lage Dyndal og Christoffer Conrad Eriksen, er med i utvalget. Videre
skal medlemmer fra Forsvarsdepartementet, Utenriksdepartementet og
Forsvaret utgjøre utvalgets sekretariat. De konkrete medlemmene i
sekretariatet vet vi ikke hvem er. Likevel er det, basert på
utnevnelsene til nå, mulig å anta at de som driver granskningen i
all hovedsak er enige i den politikken som ble ført, og krigene som
har vært. Vi i Tjen Folket forventer selvfølgelig ingen virkelig
kritisk granskning til krigen mot Libya. Vi kan se på hvordan det har
foregått i Storbritannia.

I Storbritannia har det vært en granskning, noe som har vært delvis
positivt. Tjen Folket har tidligere skrevet om dette: «Rapporten
pekte på mange kritikkverdige forhold, blant annet trakk den fram
Frankrikes motivasjoner som ble diskutert i de offentliggjorte
e-postene til Hillary Clinton. Her kom det fram at Frankrikes mål var
kontroll over “fransk” Afrika, større andel av olja og lignende.
I norsk sammenheng er det oppsiktsvekkende. I den norske
offentligheten legges virkelige årsaker til krigføring lokk på, og
kun ideelle hensikter som menneskerettigheter og beskyttelse av sivile
trekkes fram som årsaker. Samtidig la den britiske rapporten ansvaret
på Frankrike, og hevdet at Storbritannia bare slang seg på og stolte
på dem. I “god tro”. Frankrike var uten tvil hovedinitiativtaker,
men Storbritannia arbeidet nært med Frankrike. Det er lite trolig at
dette foregikk uten noen seriøs vurdering fra britisk side, og også
lite trolig at ikke britiske myndigheter forstod Frankrikes interesser
av krigen. Frankrikes interesser i regionen er velkjent, og begge
statene er store imperialistiske makter som er kjent med hvordan
vurdere interesser og innflytelse ved intervensjon i andre land.» [7]

Dette gjelder også Norge. Dersom kritiske elementer trekkes fram er
det mest sannsynlig det som gjelder andre stater, mens i Norge er det
bare bagatellmessige prosedyrefeil som blir begått. Dette er, i lyset
av Norges store bidrag til ødeleggingen av Libya, groteskt. Vi tror
ikke en granskning av om hvorvidt krigen er ført i overenstemmelse
med Norges lover og regler vil hindre framtidige kriger. Som Tjen
Folket har påpekt før, er ikke granskninger noe nytt, og tidligere
granskninger av kriger har ikke hindret nye kriger i å bli ført. [8]

Vi trenger en kritisk granskning av om hvorvidt disse lovene og
reglene faktisk er til gode for folk i verden. Vi trenger en kritisk
granskning av forholdet til NATO og FN. Vi trenger en granskning av
hvordan den norske imperialismen fungerer i dag, og vi trenger vilje
til å endre det. Det er det ikke i staten, eller i det statsoppnevnte
granskningsutvalget.

[1]:ABC nyheter: Jan Petersen skal lede granskning om Norges bombing
av Libya (
https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2017/11/03/195345019/jan-petersen-skal-lede-gransking-om-norges-bombing-av-libya
)
[2]:Dagbladet: Maktkamp i regjeringen (
https://www.dagbladet.no/nyheter/maktkamp-i-regjeringen/66002330 )
[3]:TV2: Bondevik var klar til å gå ( http://www.tv2.no/a/1694971/ )
[4]:Aftenposten: Irak-krigen skapte krise i regjeringen (
https://www.aftenposten.no/norge/i/ppgL1/Irak-krigen-skapte-krise-i-regjeringen
)
[5]:Aftenposten: Det er ingen grunn til kritikk av
Stoltenberg-regjeringen for beslutningen om Libya (
https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/Rl02/Det-er-ingen-grunn-til-kritikk-av-Stoltenberg-regjeringen-for-beslutningen-om-Libya--Janne-Haaland-Matlary
)
[6]:Aftenposten: Libya-lureri? (
https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/bjvA/Libya-lureri--Janne-Haaland-Matlary
)
[7]:Tjen Folket: Seks år siden bombingen av Libya (
https://tjen-folket.no/start/view/12284 )
[8]:Tjen Folket: Ingen granskninger vil stoppe imperialismen (
https://tjen-folket.no/Sentralt/view/12507 )

Tjen Folket
11.11.2017

Sju fakta om utviklingen i Sovjetunionen under Lenin og Stalin

Vi publiserer noen interessante fakta fra Sovjetunionen under Lenin og
Stalin. Dette forteller litt om de enorme fremgangene sosialismen
førte til for folk flest.

Faktum 1: Befolkningen i Sovjetunionen under sosialismen økte fra
136,8 millioner i 1920 til 208,8 millioner i 1959. Det må her nevnes
at 27 millioner sovjetborgere ofret livet under 2. verdenskrig.

Faktum 2: Dødelighetsraten i Russland under sosialismen minket fra
29.1 per 1 million innbyggere i 1913 til 10,1 per 1 milllion
innbyggere i 1950.

Faktum 3: Barnedødeligheten sank fra 268,6 per 1000 fødsler i 1913
til 81 per 1000 fødsler i 1950.

Faktum 4: Ved århundreskiftet var gjennomsnittlig forventet levealder
i Russland kun 32 år. Den økte jevnt og trutt til nesten 69 år i
1956.

Faktum 5: En arbeiders kjøpekraft økte fra 1913 til 1940 med 270 %.
En bondes kjøpekraft økte med 240 % i samme tidsperiode.

Faktum 6: Gjennomsnittlig alkoholforbruk sank drastisk under
sosialismen. I gjennomsnitt fikk en russer i seg 4,7 liter alkohol
årlig i 1914, mens forbruket i 1952 var på 1,9 liter. Narkomani
fantes praktisk talt ikke under Lenin og Stalin.

Faktum 7: I 1897 var 79 % av den russiske befolkningen å regne som
analfabeter. I 1932 hadde 89,1 % av befolkningen lært seg å lese og
skrive.

Referanse: http://avn.su/articles/razvitie_sssr_pri_staline

Tjen Folket
10.11.2017

Sju fakta om utviklingen i Sovjetunionen under Lenin og Stalin

Vi publiserer noen interessante fakta fra Sovjetunionen under Lenin og
Stalin. Dette forteller litt om de enorme fremgangene sosialismen
førte til for folk flest.

Faktum 1: Befolkningen i Sovjetunionen under sosialismen økte fra
136,8 millioner i 1920 til 208,8 millioner i 1959. Det må her nevnes
at 27 millioner sovjetborgere ofret livet under 2. verdenskrig.

Faktum 2: Dødelighetsraten i Russland under sosialismen minket fra
29.1 per 1 million innbyggere i 1913 til 10,1 per 1 milllion
innbyggere i 1950.

Faktum 3: Barnedødeligheten sank fra 268,6 per 1000 fødsler i 1913
til 81 per 1000 fødsler i 1950.

Faktum 4: Ved århundreskiftet var gjennomsnittlig forventet levealder
i Russland kun 32 år. Den økte jevnt og trutt til nesten 69 år i
1956.

Faktum 5: En arbeiders kjøpekraft økte fra 1913 til 1940 med 270 %.
En bondes kjøpekraft økte med 240 % i samme tidsperiode.

Faktum 6: Gjennomsnittlig alkoholforbruk sank drastisk under
sosialismen. I gjennomsnitt fikk en russer i seg 4,7 liter alkohol
årlig i 1914, mens forbruket i 1952 var på 1,9 liter. Narkomani
fantes praktisk talt ikke under Lenin og Stalin.

Faktum 7: I 1897 var 79 % av den russiske befolkningen å regne som
analfabeter. I 1932 hadde 89,1 % av befolkningen lært seg å lese og
skrive.

Referanse: http://avn.su/articles/razvitie_sssr_pri_staline

Tjen Folket
10.11.2017

Teknologipositivisme

Det har helt siden den industrielle revolusjon vært stort fokus på
teknologiens evne til å endre samfunnet, med god grunn.

Skrevet av en aktivist.

Man har gått fra dampmaskiner til atomkraft, fra kulerammer til
datamaskiner. Samfunnet er i dag preget av teknologi på et slikt
nivå at det ville vært umulig for tidligere folk å forestille seg.
De siste fem hundre årene har den teknologiske utviklingen skutt
fart, og i løpet av tiår ser vi at samfunnet forandrer seg som
følge av dette. I tidligere tider var det langt mindre vanlig at
teknologi ble introdusert i en persons levetid. Vi er altså,
historisk sett, i en ganske annen situasjon en de fleste mennesker som
har levd på jorden tidligere. Ikke bare det, tendensen er at den
teknologiske utviklingen eskalerer.

Dette har banet vei for et kvalitativt nytt verdenssyn,
teknologipositivisme. Man må uten tvil erkjenne, ta hensyn til og ta
nytte av endringene i produktivkreftene. Problemet oppstår når den
borgerlige ideologien tar den teknologiske utviklingen til inntekt for
sitt politiske program og omgjør den til en kvasireligion. Dette har
vi sett igjen og igjen, men det mest ekstreme eksempelet er altså
futurismen. Når disse teknologipositivistene blir stilt ovenfor en
hvilken som helst utfordring lyder svaret som regel: “Men,
teknologi…”. En slik innfallsvinkel undergraver og tilslører alle
spørsmål hva angår utbytting, klasse og maktforhold. Hvis man
påpeker ovenfor en slik person grunnleggende problemer i
kapitalismen, er svaret som regel at alt løser seg når man får ny
teknologi. Argumentasjonen i teknologipositivismen går som følger:

For 80 år siden hadde vi ikke datamaskiner, de første dukket opp på
40-50-tallet. 40 år senere dukket de første primitive dataspillene.
I dag har vi “VR”-teknologi. Ikke bare gjelder dette datamaskiner,
men all teknologi forbedres i økende hastighet, og det dukker stadig
opp teknologi som endrer verden, teknologi som ingen hadde forutsett.
Hvis man legger den eksponentielle utviklingen til grunn, vil vi i
framtiden leve i en teknologisk utopi som man nærmest ikke kan
forestille seg. Evig liv blir mulig. Alle får dekket sine behov, hva
enn det måtte være. Man vil “mest sannsynlig” leve i et digitalt
univers hvor bevisstheten er lastet opp. Populært kalles dette
scenariet “singulariteten”. I tillegg vil “vi” erobre
universet, hvis vi gidder. Og alt dette kan vi takke kapitalismen for
osv.

Det burde være ganske enkelt å finne en og annen svakhet i
teknologipositivister sin argumentasjon. Men det stopper dessverre
ikke profilerte folk, for eksempel Elon Musk, i å henge seg på denne
kvasireligionen. Altså, hva er problemet med teknologipositivismen og
hvorfor er den beslektet med utopisk/religiøs tenkning?

Problemet til teknologipositivister er at de argumenterer for noe som
ikke eksisterer. De legger visse premisser til grunn og hopper til
konklusjoner. Disse folkene har tatt feil gang på gang. Realiteten er
at når folk som Elon Musk legger frem antagelser om hvordan framtiden
kommer til å bli, bør man sammenligne hvordan hans meningsfeller har
gjort det i tidligere tider: På 50-tallet så man for seg et samfunn
med flygende biler. Bruker folk flygende biler i dag? Nei. Så lenge
miljøspørsmålet har vært et politisk spørsmål har folk sagt at
det vil løse seg med teknologi. Har teknologien løst dette
problemet? Nei. Man så for seg at mennesker ville få dekket alle
sine behov med økt materiell velstand. Har dette skjedd? Nei. For 50
år siden så man for seg at menneskene hadde “erobret”
solsystemet i år 2000, skjedde det? Nei. (Kapitalisme og romfart har
aldri gått hånd i hånd.) På samme tid gikk man ut ifra at kunstig
intelligens ville overgå mennesker. Noen argumenterer for at dette
omtrent har skjedd. I så tilfelle vil jeg anbefale vedkommende å ta
en prat med en “smartbot”.

Ta verdiloven. Hvis såkalt kunstig intelligens hadde hatt et snev av
menneskelig kvalitet (evne til arbeid) ville det endret denne.
Verdiloven er for øvrig ikke endret. Kun menneskelig arbeid skaper
verdier, uavhengig av om Elon Musk måtte mene at maskiner skal betale
skatt. Mennesket er ikke en maskin, mennesket lager maskiner.
Maskinene kan imitere mennesket, men maskinene har en kvalitativt
annen oppgave i samfunnet enn for eksempel arbeideren, et faktum
borgerlige økonomer har prøvd (men feilet) å motbevise siden Marx
sin tid. Datamaskiner har ikke endret de grunnleggende spillereglene
overhodet, til tross for at informasjonsteknologi har hatt svært stor
betydning for samfunnet.

Elon Musk er en borgerlig “visjonær” som gjennom enorme subsidier
har sendt opp noen raketter (flere har eksplodert under oppskytningen)
og produsert bilen Tesla. Ellers mener Musk at vi lever i en
datasimulasjon og han er sterkt bekymret for at maskinene skal overta
verden. Et annet prosjekt er vakuum-transporten som er under
planlegging. Teknisk sett er det ikke mulig å bygge Hyperloop for
kommersiell transport (det ligger en hel del informasjon om de
tekniske detaljene på nett), på samme måte som at det ikke lar seg
gjøre (med dagens teknologi) å kolonisere Mars- begge deler en av
Musks “dagsaktuelle” planer.

Elon Musk er ikke den eneste representanten for futurismen. Stephen
Hawking, Mark Zuckerberg og flere andre har hengt seg på denne
bølgen. Problemet er ikke at dette er dumme folk, problemet er at de
operer utifra den borgerlige ideologien. Mye tyder på at kapitalismen
tvert imot ikke ser ut til å skape en strålende fremtid for
menneskeheten på jorden. Dette baserer seg ikke på spekulasjoner. Vi
vet at atmosfæren endrer seg på grunn av ukontrollerte utslipp.
Utslippene har ikke gått ned, og de ser ikke ut til å gå ned til
tross for “ny teknologi”. Vi vet konsekvensene, dette er ikke
spekulasjoner. Teknologi kan endre verden, men ofte på måter som
borgerlige tenkere ikke ønsker å forholde seg til.

Tjen Folket
09.11.2017

Teknologipositivisme

Det har helt siden den industrielle revolusjon vært stort fokus på
teknologiens evne til å endre samfunnet, med god grunn.

Skrevet av en aktivist.

Man har gått fra dampmaskiner til atomkraft, fra kulerammer til
datamaskiner. Samfunnet er i dag preget av teknologi på et slikt
nivå at det ville vært umulig for tidligere folk å forestille seg.
De siste fem hundre årene har den teknologiske utviklingen skutt
fart, og i løpet av tiår ser vi at samfunnet forandrer seg som
følge av dette. I tidligere tider var det langt mindre vanlig at
teknologi ble introdusert i en persons levetid. Vi er altså,
historisk sett, i en ganske annen situasjon en de fleste mennesker som
har levd på jorden tidligere. Ikke bare det, tendensen er at den
teknologiske utviklingen eskalerer.

Dette har banet vei for et kvalitativt nytt verdenssyn,
teknologipositivisme. Man må uten tvil erkjenne, ta hensyn til og ta
nytte av endringene i produktivkreftene. Problemet oppstår når den
borgerlige ideologien tar den teknologiske utviklingen til inntekt for
sitt politiske program og omgjør den til en kvasireligion. Dette har
vi sett igjen og igjen, men det mest ekstreme eksempelet er altså
futurismen. Når disse teknologipositivistene blir stilt ovenfor en
hvilken som helst utfordring lyder svaret som regel: «Men,
teknologi...» En slik innfallsvinkel undergraver og tilslører alle
spørsmål hva angår utbytting, klasse og maktforhold. Hvis man
påpeker ovenfor en slik person grunnleggende problemer i
kapitalismen, er svaret som regel at alt løser seg når man får ny
teknologi. Argumentasjonen i teknologipositivismen går som følger:

For 80 år siden hadde vi ikke datamaskiner, de første dukket opp på
40-50-tallet. 40 år senere dukket de første primitive dataspillene.
I dag har vi «VR»-teknologi. Ikke bare gjelder dette datamaskiner,
men all teknologi forbedres i økende hastighet, og det dukker stadig
opp teknologi som endrer verden, teknologi som ingen hadde forutsett.
Hvis man legger den eksponentielle utviklingen til grunn, vil vi i
framtiden leve i en teknologisk utopi som man nærmest ikke kan
forestille seg. Evig liv blir mulig. Alle får dekket sine behov, hva
enn det måtte være. Man vil «mest sannsynlig» leve i et digitalt
univers hvor bevisstheten er lastet opp. Populært kalles dette
scenariet «singulariteten». I tillegg vil «vi» erobre universet,
hvis vi gidder. Og alt dette kan vi takke kapitalismen for osv.

Det burde være ganske enkelt å finne en og annen svakhet i
teknologipositivister sin argumentasjon. Men det stopper dessverre
ikke profilerte folk, for eksempel Elon Musk, i å henge seg på denne
kvasireligionen. Altså, hva er problemet med teknologipositivismen og
hvorfor er den beslektet med utopisk/religiøs tenkning?

Problemet til teknologipositivister er at de argumenterer for noe som
ikke eksisterer. De legger visse premisser til grunn og hopper til
konklusjoner. Disse folkene har tatt feil gang på gang. Realiteten er
at når folk som Elon Musk legger frem antagelser om hvordan framtiden
kommer til å bli, bør man sammenligne hvordan hans meningsfeller har
gjort det i tidligere tider: På 50-tallet så man for seg et samfunn
med flygende biler. Bruker folk flygende biler i dag? Nei. Så lenge
miljøspørsmålet har vært et politisk spørsmål har folk sagt at
det vil løse seg med teknologi. Har teknologien løst dette
problemet? Nei. Man så for seg at mennesker ville få dekket alle
sine behov med økt materiell velstand. Har dette skjedd? Nei. For 50
år siden så man for seg at menneskene hadde «erobret» solsystemet
i år 2000. Skjedde det? Nei. (Kapitalisme og romfart har aldri gått
hånd i hånd.) På samme tid gikk man ut ifra at kunstig intelligens
ville overgå mennesker. Noen argumenterer for at dette omtrent har
skjedd. I så tilfelle vil jeg anbefale vedkommende å ta en prat med
en «smartbot».

Ta verdiloven. Hvis såkalt kunstig intelligens hadde hatt et snev av
menneskelig kvalitet (evne til arbeid) ville det endret denne.
Verdiloven er for øvrig ikke endret. Kun menneskelig arbeid skaper
verdier, uavhengig av om Elon Musk måtte mene at maskiner skal betale
skatt. Mennesket er ikke en maskin, mennesket lager maskiner.
Maskinene kan imitere mennesket, men maskinene har en kvalitativt
annen oppgave i samfunnet enn for eksempel arbeideren, et faktum
borgerlige økonomer har prøvd (men feilet) å motbevise siden Marx
sin tid. Datamaskiner har ikke endret de grunnleggende spillereglene
overhodet, til tross for at informasjonsteknologi har hatt svært stor
betydning for samfunnet.

Elon Musk er en borgerlig «visjonær» som gjennom enorme subsidier
har sendt opp noen raketter (flere har eksplodert under oppskytningen)
og produsert bilen Tesla. Ellers mener Musk at vi lever i en
datasimulasjon og han er sterkt bekymret for at maskinene skal overta
verden. Et annet prosjekt er vakuum-transporten som er under
planlegging. Teknisk sett er det ikke mulig å bygge Hyperloop for
kommersiell transport (det ligger en hel del informasjon om de
tekniske detaljene på nett), på samme måte som at det ikke lar seg
gjøre (med dagens teknologi) å kolonisere Mars – begge deler en av
Musks «dagsaktuelle» planer.

Elon Musk er ikke den eneste representanten for futurismen. Stephen
Hawking, Mark Zuckerberg og flere andre har hengt seg på denne
bølgen. Problemet er ikke at dette er dumme folk, problemet er at de
operer utifra den borgerlige ideologien. Mye tyder på at kapitalismen
tvert imot ikke ser ut til å skape en strålende fremtid for
menneskeheten på jorden. Dette baserer seg ikke på spekulasjoner. Vi
vet at atmosfæren endrer seg på grunn av ukontrollerte utslipp.
Utslippene har ikke gått ned, og de ser ikke ut til å gå ned til
tross for «ny teknologi». Vi vet konsekvensene, dette er ikke
spekulasjoner. Teknologi kan endre verden, men ofte på måter som
borgerlige tenkere ikke ønsker å forholde seg til.

Tjen Folket
09.11.2017

© 2017   Tjen Folket – kommunistisk forbund

_____________________________
Meld ut / Oppdater e-postadresse: http://ymlptrack2.com/ugbeuwsjgsgmubegmesyggembqh
Powered by YourMailingListProvider

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.copyleft.no/pipermail/saih-promo2002/attachments/20171212/c00c10ff/attachment-0001.html>


More information about the Saih-promo2002 mailing list