[saih-promo2002] Tjen Folkets nyhetsbrev #5 – 2018

Tjen Folket nyheter at tjen-folket.no
Fri May 11 20:18:38 CEST 2018


--------------------------------------------------------------------------------
Dette nyhetsbrevet har bilder.
Hvis du ser bare tekst og ingen bilder, kan
du se bildeutgaven ved å følge denne lenken:
https://ymlpsend3.com/zDcxkg
--------------------------------------------------------------------------------


Nyhetsbrev #5  –  2018

I dette nyhetsbrevet vil vi dekke følgende saker:

Rød 8. mai – markering i tre norske byer
Karl Marx mot sosialdemokrati
200 år siden Karl Marx' fødsel
Appell på Rød første mai
Rød første mai 2018
Rapport: Første mai mot nazister i Boden
Solidarity with Indian comrades
Den danske staten slår til mot proletære nabolag
Når fienden studerer Mao
Krig mot krigen
Jon Michelet er død
Norge, NATO, USA, henda vekk fra Syria!
Fordøm imperialistenes angrep på Syria
Abusers should be isolated

Rød 8. mai - markering i tre norske byer

Åttende mai 1945 kapitulerer den nazistiske krigsmaskinen og Hitlers
tredje rike opphører. Dermed frigjøres også Norge fra den
nazistiske okkupasjonen, og Den røde armé inntar Berlin og frigjør
fangene i konsentrasjonsleirene.

I tre byer arrangeres frigjøringsdagen som Rød 8. mai. Tjen Folket
Media har snakket med en aktivist som er med på arrangeringen.

-- Vi feirer seieren over Hitler-fascismen, og hedrer ofrene som ble i
gjort i kampen mot den - spesielt av røde partisaner, av Osvaldgruppa
og Pellegruppa, av Den røde armé og hele det sovjetiske folket,
forteller aktivisten og legger til:

-- Samtidig løfter vi frem den røde antifascismen i vår tid. Vi lar
historien om folkets helter inspirere og motivere oss som lysende
forbilder i den kompromissløse antifascistiske kampen.

Kompromissløs kamp mot nazisme og imperialisme

-- Frigjøringsdagen lærer oss om de enorme ofrene antifascister ga
for folkets frihet, men også om de umenneskelige grusomhetene som
nazismen representerer. Den inspirerer og stålsetter oss til
kompromissløs kamp mot dagens nazister som er skamløse nok til å
kalle seg Den norske motstandsbevegelsen, sier aktivisten.

I 2010 bestemte den norske staten å gjøre frigjøringsdagen til en
veterandag. Derfor hedres også norske soldater på frigjøringsdagen,
forteller aktivisten:

-- Vi markerer oss også mot at den norske krigsstaten gjør
Frigjøringsdagen til en "veterandag". Dette er et forsøk på å
gjøre ære på okkupasjonen av Afghanistan, Irak og annen norsk
imperialistisk krigføring. Denne imperialistiske propagandaen
tilskitner frigjøringsdagen, og har ingenting å gjøre med den
heltemodige innsatsen som seiret over nazismen. Tvert imot!

Og legger til:

-- Vi vil hedre kommunistene og andre aktive motstandsfolk som slåss
mot Nazi-Tyskland, de røde partisanene over hele Europa og i andre
verdensdeler og de enorme ofrene som Sovjetunionene og Den røde armé
gjorde for å knuse Hitler-regimet.

Lær mer om Osvald- og Pellegruppa:

I lenken finnes noen kilder til å lære mer om historien bak Rød 8.
mai:

Sabotører i mørke - Dokumentar om Osvaldgruppa, fra NRK Brennpunkt
Det siste vitnet - NRK-dokumentar om Pellegruppa
Video fra Rød 8. mai i Trondheim, 2017

Tjen Folket
06.05.18

Rød 8. mai – markering i tre norske byer

Åttende mai 1945 kapitulerer den nazistiske krigsmaskinen og Hitlers
tredje rike opphører. Dermed frigjøres også Norge fra den
nazistiske okkupasjonen, og Den røde armé inntar Berlin og frigjør
fangene i konsentrasjonsleirene.

I tre byer arrangeres frigjøringsdagen som Rød 8. mai. Tjen Folket
Media har snakket med en aktivist som er med på arrangeringen.

– Vi feirer seieren over Hitler-fascismen, og hedrer ofrene som ble
i gjort i kampen mot den – spesielt av røde partisaner, av
Osvaldgruppa og Pellegruppa, av Den røde armé og hele det sovjetiske
folket, forteller aktivisten og legger til:

– Samtidig løfter vi frem den røde antifascismen i vår tid. Vi
lar historien om folkets helter inspirere og motivere oss som lysende
forbilder i den kompromissløse antifascistiske kampen.

Kompromissløs kamp mot nazisme og imperialisme

– Frigjøringsdagen lærer oss om de enorme ofrene antifascister ga
for folkets frihet, men også om de umenneskelige grusomhetene som
nazismen representerer. Den inspirerer og stålsetter oss til
kompromissløs kamp mot dagens nazister som er skamløse nok til å
kalle seg Den norske motstandsbevegelsen, sier aktivisten.

I 2010 bestemte den norske staten å gjøre frigjøringsdagen til en
veterandag. Derfor hedres også norske soldater på frigjøringsdagen,
forteller aktivisten:

– Vi markerer oss også mot at den norske krigsstaten gjør
Frigjøringsdagen til en «veterandag». Dette er et forsøk på å
gjøre ære på okkupasjonen av Afghanistan, Irak og annen norsk
imperialistisk krigføring. Denne imperialistiske propagandaen
tilskitner frigjøringsdagen, og har ingenting å gjøre med den
heltemodige innsatsen som seiret over nazismen. Tvert imot!

Og legger til:

– Vi vil hedre kommunistene og andre aktive motstandsfolk som slåss
mot Nazi-Tyskland, de røde partisanene over hele Europa og i andre
verdensdeler og de enorme ofrene som Sovjetunionene og Den røde armé
gjorde for å knuse Hitler-regimet.

Lær mer om Osvald- og Pellegruppa:

I lenken finnes noen kilder til å lære mer om historien bak Rød 8.
mai:

Sabotører i mørke – Dokumentar om Osvaldgruppa, fra NRK Brennpunkt
( https://tv.nrk.no/serie/brennpunkt/MDUP11000410/23-03-2010 )
Det siste vitnet – NRK-dokumentar om Pellegruppa (
https://tv.nrk.no/program/kmte30001212/det-siste-vitnet )
Video fra Rød 8. mai i Trondheim, 2017 (
https://www.youtube.com/watch?v=WKBqJ-kpV7w )

Tjen Folket
08.05.18

Karl Marx mot sosialdemokrati

Av en kommentator for Tjen Folket Media.

En aktivist har sørget for at vi kan publisere Karl Marx' klassiske
kritikk av Gothaprogrammet på våre nettsider:

Kritikk av Gothaprogrammet

Teksten er kopiert og noe redigert fra ML-historie, et arkivprosjekt
satt igang av tidligere AKPere:

ML-historie

I denne klassiske teksten, viser Karl Marx - og Friedrich Engels i
forord og vedlagte brev - hvordan kommunismens klassikere har
radbrukket opportunismen i arbeiderbevegelsen. I dag, 200 år etter
Karl Marx' fødsel, blir han til stadighet framstilt som «bare» en
samfunnsøkonomi eller stor vitenskapsmann, og hans revolusjonære
linje blir forsøkt gjemt vekk. Karl Marx var ikke bare en lynende
skarp teoretiker, han var en brennende revolusjonær. Og han kledte
kompromissløst av datidens reformister og opportunister. Kritikken er
treffende mot alle «marxister» i dag, som opptrer nøyaktig som
forfatterne av det såkalte Gotha-programmet.

Les hele artikkelen her...

Tjen Folket
06.05.18

Karl Marx mot sosialdemokrati

Av en kommentator for Tjen Folket Media.

En aktivist har sørget for at vi kan publisere Karl Marx' klassiske
kritikk av Gothaprogrammet på våre nettsider:

Kritikk av Gothaprogrammet (
https://tjen-folket.no/Sentralt/view/12735 )

Teksten er kopiert og noe redigert fra ML-historie, et arkivprosjekt
satt igang av tidligere AKPere:

ML-historie ( http://www.akp.no/ml-historie/ )

I denne klassiske teksten, viser Karl Marx – og Friedrich Engels i
forord og vedlagte brev – hvordan kommunismens klassikere har
radbrukket opportunismen i arbeiderbevegelsen. I dag, 200 år etter
Karl Marx' fødsel, blir han til stadighet framstilt som «bare» en
samfunnsøkonom eller stor vitenskapsmann, og hans revolusjonære
linje blir forsøkt gjemt vekk. Karl Marx var ikke bare en lynende
skarp teoretiker, han var en brennende revolusjonær. Og han kledte
kompromissløst av datidens reformister og opportunister. Kritikken er
treffende mot alle «marxister» i dag, som opptrer nøyaktig som
forfatterne av det såkalte Gotha-programmet.

Les hele artikkelen her... (
https://tjen-folket.no/Sentralt/view/12736 )

Tjen Folket
06.05.18

200 år siden Karl Marx' fødsel

Femte mai 2018 er det 200 år siden Karl Marx ble født. Marx regnes
med rette som marxismens far, og ideologien bærer derfor hans navn.
Han sto i spissen for å utvikle proletariatets egen ideologi, da
denne nye klassen vokste fram og organiserte seg politisk på
1800-tallet. Marx etablerte den vitenskapelige sosialismen ved å ta
utgangspunkt i de fremste idéretningene på 1800-tallet: den tyske
filosofien, den britiske politiske økonomien og den franske
sosialismen.

Marx og Engels formulerte den dialektiske materialismen, en metode for
å se utviklingen av verden i sin sammenheng, som materie i bevegelse,
og som noe ikke-mystisk men likevel bevegelig og revolusjonært. De
brukte denne metoden på historien, på utviklingen av
menneskesamfunnet, og skapte slik den historiske materialismen som
vektlegger produksjonen som grunnmur for samfunnet, utviklingen av
denne som grunnlag for utviklingen i hele samfunnet, og klassekampen
som drivkraften som forandrer verden.

Les hele artikkelen her...

Tjen Folket
05.05.18

200 år siden Karl Marx' fødsel

Femte mai 2018 er det 200 år siden Karl Marx ble født. Marx regnes
med rette som marxismens far, og ideologien bærer derfor hans navn.
Han sto i spissen for å utvikle proletariatets egen ideologi, da
denne nye klassen vokste fram og organiserte seg politisk på
1800-tallet. Marx etablerte den vitenskapelige sosialismen ved å ta
utgangspunkt i de fremste idéretningene på 1800-tallet: den tyske
filosofien, den britiske politiske økonomien og den franske
sosialismen.

Marx og Engels formulerte den dialektiske materialismen, en metode for
å se utviklingen av verden i sin sammenheng, som materie i bevegelse,
og som noe ikke-mystisk men likevel bevegelig og revolusjonært. De
brukte denne metoden på historien, på utviklingen av
menneskesamfunnet, og skapte slik den historiske materialismen som
vektlegger produksjonen som grunnmur for samfunnet, utviklingen av
denne som grunnlag for utviklingen i hele samfunnet, og klassekampen
som drivkraften som forandrer verden.

Les hele artikkelen her... (
https://tjen-folket.no/Sentralt/view/12734 )

Tjen Folket
05.05.18

Appell på Rød første mai

Aktivister holdt denne appellen på flere torg på første mai.

Kamerater og venner. Arbeidere, ungdom, kvinner, studenter!

Over hele verden markeres arbeiderklassens internasjonale kampdag på
første mai. I over hundre år har den vært et samlingspunkt for å
markere motstand mot kapitalismen, og reise den røde fana for
sosialismen.

Tjen Folket og våre venner skaper en rød første mai - vi
organiserer rød blokk, røde torgmøter og røde forum - mot krig og
kapitalisme, for revolusjon og en ny arbeiderstat.

Første mai er og må være rød! Kapitalismen er en fiende av hele
vår klode. Pengemakt og pengejag fører til enorme ødeleggelser for
mennesker og miljø. Klimakrise, sult, fattigdom, undertrykking -
dette er direkte konsekvenser av et system der alt handler om penger
og profitt.

Alternativet er sosialisme og kommunisme. Alternativet til at all makt
er i hendene på en liten klasse rike kapitalister, er all makt til
folket. Alternativet til at regnskog og hav ødelegges for profitt til
noen svært få rikfolk, er at hele produksjonen styres bærekraftig
etter en plan og i folkets tjeneste.

Vår klasse er internasjonal, vårt mål er internasjonalt:
verdenskommunismen. Vi kjemper ikke bare for vår klasse, men for alle
folk og land som rives i stykker av krig. Kapitalismen må føre til
krig. Kapitalistene og deres stater er på desperat jakt etter penger
og makt. De støter sammen og folket må betale regningen med sitt
eget blod.

Fra Palestina til Filippinene, fra Kurdistan til Kongo, fra India til
Peru - imperialistene ødelegger folk og land, og drukner motstand i
blod. Men folket fortsetter kampen, millioner bidrar og ofrer seg selv
for nasjonal frigjøring og sosial revolusjon. Proletariatet står
sammen med sine brødre og søstre over hele verden, og på første
mai løfter vi fana for den internasjonale solidariteten.

Vi løfter den røde fana og vi roper røde slagord. Vi setter fram
politiske mål under veiledning av vår klasses ideologi - maoismen.
Men uten organisasjon blir alt bare slag i lufta og rop som dør ut.

Den fremste organisasjonen er kommunistpartiet. Dette er
proletariatets eget parti. Under ledelse av sterke kommunistpartier
har verdens arbeidere oppnådd enorme seire. Ingen annen ideologi har
like kraftfullt utfordret kapitalismen og banet vei for det nye
klasseløse samfunnet.

Vår klasse trenger bare ett parti, men i forvirring og feighet er det
skapt mange falske «arbeiderpartier» og «kommunistpartier».
Akademikere og karrierejegere forsøker å klatre oppover på ryggen
til arbeidsfolk. Enkelte velmenende og gode mennesker, tror
proletariatet trenger deres hjelp for å få til noe som helst - at de
må ordne opp på vegne av verdens fattige. Overklassen og
middelklassen har kapret arbeiderklassens organisasjoner og gjort dem
til sine egne. Og forrædere og manipulatorer etablerer falske grupper
og parti, for å tjene seg selv og forvirre folket.

Av slike årsaker finnes ikke et ekte kommunistparti i Norge eller i
de fleste land, selv om det finnes kommunister i hvert eneste land på
kloden. Derfor er vår første og viktigste oppgave å gjenreise
kommunistpartiet i Norge, på maoistisk grunnlag. Å bygge
organisasjoner rundt dette. Å organisere arbeidere, kvinner og ungdom
for rød makt, kamp og motstand. Å så frøene til en ny folkehær og
en ny stat. Og å bidra til den internasjonale kampen for
verdenskommunismen, ved å støtte kommunister og revolusjonære i
andre land.

Slik organisering er frøene til revolusjon, folkekrig, sosialisme og
kommunisme. Det er frøene til all makt til folket. Det er de første
krusningene på havet før bølgen som vil velte over kapitalismen og
feie den vekk. Bli med for å plante disse frøene, bli med for å
slå røtter blant folket og strekke greiner mot himmelen!

Bli med i Rød Blokk 1. Mai!

Rød Front!

Tjen Folket
03.05.18

Appell på Rød første mai

Aktivister holdt denne appellen på flere torg på første mai.

Kamerater og venner. Arbeidere, ungdom, kvinner, studenter!

Over hele verden markeres arbeiderklassens internasjonale kampdag på
første mai. I over hundre år har den vært et samlingspunkt for å
markere motstand mot kapitalismen, og reise den røde fana for
sosialismen.

Tjen Folket og våre venner skaper en rød første mai – vi
organiserer rød blokk, røde torgmøter og røde forum – mot krig
og kapitalisme, for revolusjon og en ny arbeiderstat.

Første mai er, og må være, rød! Kapitalismen er en fiende av hele
vår klode. Pengemakt og pengejag fører til enorme ødeleggelser for
mennesker og miljø. Klimakrise, sult, fattigdom, undertrykking –
dette er direkte konsekvenser av et system der alt handler om penger
og profitt.

Alternativet er sosialisme og kommunisme. Alternativet til at all makt
er i hendene på en liten klasse rike kapitalister, er all makt til
folket. Alternativet til at regnskog og hav ødelegges for profitt til
noen svært få rikfolk, er at hele produksjonen styres bærekraftig
etter en plan og i folkets tjeneste.

Vår klasse er internasjonal, vårt mål er internasjonalt:
verdenskommunismen. Vi kjemper ikke bare for vår klasse, men for alle
folk og land som rives i stykker av krig. Kapitalismen må føre til
krig. Kapitalistene og deres stater er på desperat jakt etter penger
og makt. De støter sammen og folket må betale regningen med sitt
eget blod.

Fra Palestina til Filippinene, fra Kurdistan til Kongo, fra India til
Peru – imperialistene ødelegger folk og land, og drukner motstand i
blod. Men folket fortsetter kampen, millioner bidrar og ofrer seg selv
for nasjonal frigjøring og sosial revolusjon. Proletariatet står
sammen med sine brødre og søstre over hele verden, og på første
mai løfter vi fana for den internasjonale solidariteten.

Vi løfter den røde fana og vi roper røde slagord. Vi setter fram
politiske mål under veiledning av vår klasses ideologi – maoismen.
Men uten organisasjon blir alt bare slag i lufta og rop som dør ut.

Den fremste organisasjonen er kommunistpartiet. Dette er
proletariatets eget parti. Under ledelse av sterke kommunistpartier
har verdens arbeidere oppnådd enorme seire. Ingen annen ideologi har
like kraftfullt utfordret kapitalismen og banet vei for det nye
klasseløse samfunnet.

Vår klasse trenger bare ett parti, men i forvirring og feighet er det
skapt mange falske «arbeiderpartier» og «kommunistpartier».
Akademikere og karrierejegere forsøker å klatre oppover på ryggen
til arbeidsfolk. Enkelte velmenende og gode mennesker, tror
proletariatet trenger deres hjelp for å få til noe som helst – at
de må ordne opp på vegne av verdens fattige. Overklassen og
middelklassen har kapret arbeiderklassens organisasjoner og gjort dem
til sine egne. Og forrædere og manipulatorer etablerer falske grupper
og parti, for å tjene seg selv og forvirre folket.

Av slike årsaker finnes ikke et ekte kommunistparti i Norge eller i
de fleste land, selv om det finnes kommunister i hvert eneste land på
kloden. Derfor er vår første og viktigste oppgave å gjenreise
kommunistpartiet i Norge, på maoistisk grunnlag. Å bygge
organisasjoner rundt dette. Å organisere arbeidere, kvinner og ungdom
for rød makt, kamp og motstand. Å så frøene til en ny folkehær og
en ny stat. Og å bidra til den internasjonale kampen for
verdenskommunismen, ved å støtte kommunister og revolusjonære i
andre land.

Slik organisering er frøene til revolusjon, folkekrig, sosialisme og
kommunisme. Det er frøene til all makt til folket. Det er de første
krusningene på havet før bølgen som vil velte over kapitalismen og
feie den vekk. Bli med for å plante disse frøene, bli med for å
slå røtter blant folket og strekke greiner mot himmelen!

Bli med i Rød Blokk 1. Mai!

Rød Front!

Tjen Folket
03.05.18

Rød første mai 2018

På 1. mai markerte Tjen Folket arbeidernes internasjonale kampdag med
Rødt Blokk og røde arrangementer landet over, og fremma i år
hovedparolen «Mot krig og kapitalisme, for revolusjon og ny
arbeiderstat!»

I flere byer har det blitt holdt Rødt Forum med appeller og foredrag.
Som en rekke folk har meldt om på sosiale medier, oppsto det
konfrontasjon i Bergen da den fascistiske organisasjonen «Alliansen»
møtte opp med beskyttelse fra politi og vakthold fra LO under årets
markering.

Les hele artikkelen her...

Tjen Folket
02.05.18

Rød første mai 2018

På 1. mai markerte Tjen Folket arbeidernes internasjonale kampdag med
Rød Blokk og røde arrangementer landet over, og fremma i år
hovedparolen «Mot krig og kapitalisme, for revolusjon og ny
arbeiderstat!» ( https://tjen-folket.no/Sentralt/view/12719 )

I flere byer har det blitt holdt Rødt Forum med appeller og foredrag.
Som en rekke folk har meldt om på sosiale medier, oppsto det
konfrontasjon i Bergen da den fascistiske organisasjonen «Alliansen»
møtte opp med beskyttelse fra politi og vakthold fra LO under årets
markering.

Les hele artikkelen her... (
https://tjen-folket.no/Sentralt/view/12731 )

Tjen Folket
02.05.18

Rapport: Første mai mot nazister i Bodén

Skrevet av en aktivist som var i Bodén 1. mai 2018 i aksjon mot
nazimarsjen.

En aktivist har vært til stede på motdemonstrasjon i Boden i
Nord-Sverige hvor nazistiske NMR/Nordfront holdt en av sine 2 marsjer
på 1. mai. 2500 antifascister var ute i gatene. Før nazistenes
demonstrasjon ble det gjennomført en markering i sentrum av Boden.

Når nazistenes nærmet seg sentrum strømmet antifascister ut i
gatene. Ruta ble blokkert og marsjen ble holdt tilbake en god stund.
Politi og nazister gikk da til angrep på antifascistene. Etter en
stund ble antifascistene presset tilbake. Da fortsatte nazistene, men
fikk motstand på svært nær hold i flere hundre meter til. Til slutt
holdt nazistene noen taler før de ble busset ut av politiet. En
håndfull antifascister ble midlertidig bortført av politiet, men
antifascistene sto i stor grad sammen og beskytta hverandre. Grupper
som drev med førstehjelp og solidaritet med arresterte gjorde bra
arbeide for antifascistene.

Svensk media om saken:
Nazister demonstrerade genom Boden – möttes av massivt motstånd
Boende i Boden reagerar mot nazisternas demonstration

I taler, paroler, plakater og slagord ble det vektlagt blant annet:
* Viktigheten av enhet mellom arbeiderbevegelsen og antifascistene.
* Trusselen fascismen utgjør mot arbeiderbevegelsen, aktivister,
antifascister, lgbtq-personer og ikke-hvite.
* At nazistene ikke er velkomne i Sapmi (Sameland).
* At nazistene ikke er velkomne 1 mai.

Aktivisten som skriver støtter budskapene over, og ønsker også å
si:

1 mai er arbeiderklassens internasjonale kampdag, fascismen er
arbeidernes fiende. Men vi er sterkere, det var arbeiderklassens egen
styrke i form av den røde armé, partisaner og motstandsgrupper som
knuste Hitler-nazismen i Stalingrad og Berlin. Kommunister bør
støtte, delta i og gå i spissen for kampen mot fascismen. Og
kommunister bør tilføre gode verktøy i denne kampen. Det finnes
mange grupper som kan gjøre motstand mot fascismen. Men for den
endelige seieren trenger vi masselinjen, vi trenger kommunistpartiet,
enhetsfronten og folkehæren, og vi trenger den langvarige
folkekrigen.

Klassekamp og folkekrig for arbeiderklassens seier og fascismens
nederlag!
Rød front!

I Göteborg fikk nazister bank av svenske antifascister:
NMR-nazister till sjukhus efter misslyckat konfrontationsförsök

Tjen Folket
01.05.18

Rapport: Første mai mot nazister i Boden

Skrevet av en aktivist som var i Boden 1. mai 2018 i aksjon mot
nazimarsjen.

En aktivist har vært til stede på motdemonstrasjon i Boden i
Nord-Sverige hvor nazistiske NMR/Nordfront holdt én av sine to
marsjer på 1. mai. 2500 antifascister var ute i gatene. Før
nazistenes demonstrasjon ble det gjennomført en markering i sentrum
av Boden.

Når nazistenes nærmet seg sentrum strømmet antifascister ut i
gatene. Ruta ble blokkert og marsjen ble holdt tilbake en god stund.
Politi og nazister gikk da til angrep på antifascistene. Etter en
stund ble antifascistene presset tilbake. Da fortsatte nazistene, men
fikk motstand på svært nær hold i flere hundre meter til. Til slutt
holdt nazistene noen taler før de ble busset ut av politiet. En
håndfull antifascister ble midlertidig bortført av politiet, men
antifascistene sto i stor grad sammen og beskytta hverandre. Grupper
som drev med førstehjelp og solidaritet med arresterte gjorde bra
arbeide for antifascistene.

Svensk media om saken:
Nazister demonstrerade genom Boden – möttes av massivt motstånd (
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/nazistdemonstration-i-boden-protester-vantas
)
Boende i Boden reagerar mot nazisternas demonstration (
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=6944320
)

I taler, paroler, plakater og slagord ble det vektlagt blant annet:

* Viktigheten av enhet mellom arbeiderbevegelsen og antifascistene.
* Trusselen fascismen utgjør mot arbeiderbevegelsen, aktivister,
antifascister, lgbtq-personer og ikke-hvite.
* At nazistene ikke er velkomne i Sápmi (Sameland).
* At nazistene ikke er velkomne 1. mai.

Aktivisten som skriver støtter budskapene over, og ønsker også å
si:

1. mai er arbeiderklassens internasjonale kampdag, fascismen er
arbeidernes fiende. Men vi er sterkere – det var arbeiderklassens
egen styrke i form av Den røde armé, partisaner og motstandsgrupper
som knuste Hitler-nazismen i Stalingrad og Berlin. Kommunister bør
støtte, delta i og gå i spissen for kampen mot fascismen. Og
kommunister bør tilføre gode verktøy i denne kampen. Det finnes
mange grupper som kan gjøre motstand mot fascismen. Men for den
endelige seieren trenger vi masselinjen, vi trenger kommunistpartiet,
enhetsfronten og folkehæren, og vi trenger den langvarige
folkekrigen.

Klassekamp og folkekrig for arbeiderklassens seier og fascismens
nederlag!
Rød front!

I Göteborg fikk nazister bank av svenske antifascister:
NMR-nazister till sjukhus efter misslyckat konfrontationsförsök (
https://aktuelltfokus.se/nmr-nazister-till-sjukhus-efter-misslyckat-konfrontationsforsok/
)

Tjen Folket
01.05.18

Solidarity with Indian comrades

Statement from Tjen Folket - the norwegian communist league Serve the
People.

We condemn the latest attacks from the fascist indian state against
the revolutionary movement. Commandos of the reactionaries have killed
tens of people, in their genocidal war against the poor.

Operation Green Hunt is a repressive campaign to destroy the Maoist
led new democratic revolution in India. It has been ongoing for years.
The Communist Party of India (Maoist) has been branded threat number 1
against the Indian state. The new power has the support of millions in
the inner poorest parts of the country. We support the Maoist party,
the Peoples’ Guerilla Liberation Army and the new power of the
revolutionary masses.

The details of the latest massacre is not clear or confirmed. But some
sources speak of a massacre on the participants of a wedding, and of
40 communists being killed in this vicious attack. Sadly, it is
nothing new that the old reactionary power use brutal terror in their
counter revolutionary activity. Our warmest solidarity goes out to the
families and comrades of the killed. They live on in the struggle for
people's power and communism.

Our warmest solidarity also to the political prisoners in the dungeons
of the indian state. We don’t forget our fighters. We will remember
them on the Red First of May - as our martyrs, they pay the price of
struggle and resistance with the risk of their own bodies and minds.
It is a burning beacon of inspiration.

Our ideology, Maoism, gives guidance to fighters all over the world.
>From Peru to the Philippines, from India to Turkey - and even in the
belly of the imperialist beasts, like the USA, Germany and Norway, we
find revolutionary youth prepared to give their life for the
revolution of our class.

We pledge a unconditional support to the protracted people’s war of
India and to the new democratic revolution as integral part of the
world proletarian revolution. We pledge to engage in revolutionary
struggle in our own countries. Through the hardships of ice and fire,
red warriors are steeled.

Long live international solidarity and the People’s War of India!

Long live the Communist Party, People’s Guerilla Army and New Power
of India!

Long live Maoism!

Tjen Folket
30.04.18

Solidarity with Indian comrades

Statement from Tjen Folket - the norwegian communist league Serve the
People.

We condemn the latest attacks from the fascist indian state against
the revolutionary movement. Commandos of the reactionaries have killed
tens of people, in their genocidal war against the poor.

Operation Green Hunt is a repressive campaign to destroy the Maoist
led new democratic revolution in India. It has been ongoing for years.
The Communist Party of India (Maoist) has been branded threat number 1
against the Indian state. The new power has the support of millions in
the inner poorest parts of the country. We support the Maoist party,
the Peoples’ Guerilla Liberation Army and the new power of the
revolutionary masses.

The details of the latest massacre is not clear or confirmed. But some
sources speak of a massacre on the participants of a wedding, and of
40 communists being killed in this vicious attack. Sadly, it is
nothing new that the old reactionary powers use brutal terror in their
counterrevolutionary activity. Our warmest solidarity goes out to the
families and comrades of the killed. They live on in the struggle for
people's power and communism.

Our warmest solidarity also to the political prisoners in the dungeons
of the indian state. We don’t forget our fighters. We will remember
them on the Red First of May – as our martyrs, they pay the price of
struggle and resistance with the risk of their own bodies and minds.
It is a burning beacon of inspiration.

Our ideology, Maoism, gives guidance to fighters all over the world.
>From Peru to the Philippines, from India to Turkey – and even in the
belly of the imperialist beasts, like the USA, Germany and Norway, we
find revolutionary youth prepared to give their life for the
revolution of our class.

We pledge a unconditional support to the protracted people’s war of
India and to the new democratic revolution as integral part of the
world proletarian revolution. We pledge to engage in revolutionary
struggle in our own countries. Through the hardships of ice and fire,
red warriors are steeled.

Long live international solidarity and the People’s War of India!

Long live the Communist Party, People’s Guerilla Army and New Power
of India!

Long live Maoism!

Tjen Folket
30.04.18

Den danske staten slår til mot proletære nabolag

Av en kommentator for Tjen Folket Media.

Aftenposten skriver om den danske regjeringens nyeste ønsker for å
øke undertrykkinga i proletære nabolag. De ønsker å bryte opp
«gettoene», og definerer disse etter antall utlendinger,
arbeidsløshet og kriminalitet. Tiltakene deres for å «forbedre
situasjonen» er å alt fra å nekte folk familiegjenforening hvis de
bor i en «getto» og å straffe lovbrudd dobbelt så hardt.

Ideene og tiltakene drøftes også i en norsk kontekst.

Det er typisk borgerlige stater i vesten å behandle såkalt sosiale
problemer med tvangstiltak. Fattigdom blir straffet, og slik hevder de
å kunne begrense problemene. Men som folk i nabolagene selv sier -
hvor skal folk gjøre av seg, om de drives vekk fra de billigste
nabolagene?

Slike strategier velter byrdene av krisene i systemet over på de som
allerede bærer tyngst. Det er typisk for kapitalismen. Og det er
også typisk innen kapitalismen at fattigfolk sees på som problemet,
og ikke fattigdommen sjøl. Om man bare for undertrykka og splitta de
fattige slik at de holder seg «rolige», så er systemets forvaltere
(politikerne) fornøyd.

De proletære nabolagene er kruttønner i Vest-Europa. Det har vi sett
gjennom en serie opptøyer i franske forstader, samt opptøyer i slike
nabolag i England og Sverige. Noen slike nabolag er blitt områder for
rekruttering til jihadisme, og tusenvis av unge europeere har blitt
vervet til den såkalte «islamske staten». Og her finner man også
ofte fotsoldatene til de kriminelle bandene og nettverkene.

Staten og politiet er bevisst på disse truslene mot «ro og orden»,
men i bunn og grunn er dette bare de typiske karaktertrekkene til
proletære og fattige nabolag. Majoriteten her er verken jihadister
eller bandemedlemmer - de er proletarer. Og de sosiale problemene er
bare uttrykk for proletariatets posisjon i kapitalismen, som de mest
undertrykka, utbytta og fattige.

Den destruktive krafta i slike nabolag er bare én side. Den andre
sida er kreativ og skapende. Og de går også hånd i hånd. Å skape
og å ødelegge er ofte to sider av samme sak. Det er et stort
potensiale i proletære nabolag. Og uansett hva danske politikere
drømmer om, så vil ikke slike nabolag forsvinne.

Krise og arbeidsledighet og marginalisering kan ikke integreres vekk.
Og den reaksjonære undertrykkinga er ikke et skritt mot et mer
velfungerende samfunn, men mot et mer fascistisk. Det viser at selv i
verdens rikeste og mest imperialistiske land, evner ikke
kapitalistenes administratorer å skape noe annet enn relativ og
forbigående stabilitet og velstand - men ikke for alle. Og de nye
tiltakene deres vil ikke skape evig fred. De vil bare forflytte
«problemet» og skape grunnlag for mer kamp og motstand.

Tjen Folket
23.04.18

Den danske staten slår til mot proletære nabolag

Av en kommentator for Tjen Folket Media.

Aftenposten skriver om den danske regjeringens nyeste ønsker for å
øke undertrykkinga i proletære nabolag. De ønsker å bryte opp
«ghettoene», og definerer disse etter antall utlendinger,
arbeidsløshet og kriminalitet. Tiltakene deres for å «forbedre
situasjonen» er å alt fra å nekte folk familiegjenforening hvis de
bor i en «ghetto» og å straffe lovbrudd dobbelt så hardt.

Ideene og tiltakene drøftes også i en norsk kontekst. (
https://www.aftenposten.no/verden/i/vlEaL/--Vi-har-ikke-ghettoer-i-Norge
)

Det er typisk borgerlige stater i vesten å behandle såkalt sosiale
problemer med tvangstiltak. Fattigdom blir straffet, og slik hevder de
å kunne begrense problemene. Men som folk i nabolagene selv sier:
hvor skal folk gjøre av seg, om de drives vekk fra de billigste
nabolagene?

Slike strategier velter byrdene av krisene i systemet over på de som
allerede bærer tyngst. Det er typisk for kapitalismen. Og det er
også typisk innen kapitalismen at fattigfolk sees på som problemet,
og ikke fattigdommen sjøl. Om man bare får undertrykka og splitta de
fattige slik at de holder seg «rolige», så er systemets forvaltere
(politikerne) fornøyd.

De proletære nabolagene er kruttønner i Vest-Europa. Det har vi sett
gjennom en serie opptøyer i franske forstader, samt opptøyer i slike
nabolag i England og Sverige. Noen slike nabolag er blitt områder for
rekruttering til jihadisme, og tusenvis av unge europeere har blitt
vervet til den såkalte «islamske staten». Og her finner man også
ofte fotsoldatene til de kriminelle bandene og nettverkene.

Staten og politiet er bevisst på disse truslene mot «ro og orden»,
men i bunn og grunn er dette bare de typiske karaktertrekkene til
proletære og fattige nabolag. Majoriteten her er verken jihadister
eller bandemedlemmer – de er proletarer. Og de sosiale problemene er
bare uttrykk for proletariatets posisjon i kapitalismen, som de mest
undertrykka, utbytta og fattige.

Den destruktive krafta i slike nabolag er bare én side. Den andre
sida er kreativ og skapende. Og de går også hånd i hånd. Å skape
og å ødelegge er ofte to sider av samme sak. Det er et stort
potensiale i proletære nabolag. Og uansett hva danske politikere
drømmer om, så vil ikke slike nabolag forsvinne.

Krise og arbeidsledighet og marginalisering kan ikke integreres vekk.
Og den reaksjonære undertrykkinga er ikke et skritt mot et mer
velfungerende samfunn, men mot et mer fascistisk samfunn. Det viser at
selv i verdens rikeste og mest imperialistiske land, evner ikke
kapitalistenes administratorer å skape noe annet enn relativ og
forbigående stabilitet og velstand – men ikke for alle. Og de nye
tiltakene deres vil ikke skape evig fred. De vil bare forflytte
«problemet» og skape grunnlag for mer kamp og motstand.

Tjen Folket
23.04.18

Når fienden studerer Mao

Av en kommentator for Tjen Folket Media.

Ikke alle revolusjonære forstår hvor banebrytende Mao Zedong har
vært for folkemassene som slåss for frihet. Men i fiendens leir,
blir Mao behandlet med respekt og han blir studert. Mao blir lest i
CIA og i amerikanske sentre for å forstå - og motarbeide - opprør
og motstand mot USA-imperialismen.

Les hele artikkelen her...

Tjen Folket
18.04.18

Når fienden studerer Mao

Av en kommentator for Tjen Folket Media.

Ikke alle revolusjonære forstår hvor banebrytende Mao Zedong har
vært for folkemassene som slåss for frihet. Men i fiendens leir blir
Mao behandlet med respekt og han blir studert. Mao blir lest i CIA og
i amerikanske sentre for å forstå – og motarbeide – opprør og
motstand mot USA-imperialismen.

Les hele artikkelen her... (
https://tjen-folket.no/Sentralt/view/12710 )

Tjen Folket
18.04.18

Krig mot krigen

Av en aktivist i Tjen Folket.

[ENGLISH VERSION: War on war]

I forbindelse med krigen i Syria og truslene om storkrig, setter
enkelte krigsmotstandere fram paroler som «fred er viktigst» og «vi
må sikre freden». Det kommer fra ærlige hjerter, men er et ekko fra
«fredsbevegelsen» på 70- og 80-tallet. Denne bevegelsen hadde ofte
en viss støtte fra Sovjetunionen og deres satellittpartier i vesten,
som norske «NKP».

Ingen fred under imperialismen

Problemet med slike paroler er ikke følelsene eller motivene bak dem,
men at de i sitt vesen er bedragerske. Sannheten er at så lenge den
kapitalistiske imperialismen dominerer i verden, vil det ikke bli
fred. Det ligger i systemets natur at det avler krig. Og å snakke om
å «bevare freden» er nærmest en hån mot massene av verdens folk,
som lever i verdensdeler og regioner som ikke har sett fred på hundre
år.

Måten enkelte fredsaktivister snakker om fred på, skaper illusjoner.
Det tegner bilde av fred som normalen, at Vest-Europas relative fred
de siste tiårene er «normalt». Det gir en ekkel bismak når disse
er svært opptatt av å holde krigen vekk fra Vest-Europa, mens man i
andre regioner har sett europeiske stormakter spre krig og
ødeleggelse gjennom flere hundre år.

Bare folkekrig til kommunismen kan avskaffe krigen

Og disse sprer illusjoner om hva som kan stanse krig. Lenin pekte
tidlig på at under imperialismen kan en enkelt krig stanses av
krigsmotstand og mobilisering av massene, men krig generelt kan ikke
stanses innenfor dette systemet. Kapitalismens konkurranse og
konsentrasjon av makt og penger, samt oppdelingen av verden under
imperialismen, må føre til krig. Herskerne ønsker ikke krig for
enhver pris alltid, men de har ingen skrupler med å gå i krig så
lenge det fremmer deres interesser.

Det eneste som kan stanse krigen, er krig mot krigen - slik Lenin
konkluderte. Revolusjonær krig er eneste alternativet til
imperialistisk krig. Eller som Mao Zedong sa: «Vi er for at krigen
skal avskaffes, vi ønsker ingen krig. Men krigen kan bare avskaffes
ved krig. Den som vil at det ikke lenger skal finnes geværer – han
må gripe til geværet.» Dette er den marxistiske – i dag
maoistiske – linja. Bare ved at folket selv griper til våpen mot
herskerne, kan de brutale monstrene stanses én gang for alle.

Imperialistene ønsker at folket skal være svakt, føyelig og
fredelig, for da kan de herje fritt. Da kan de med sine profesjonelle
hærer, der norske yrkessoldater skriker «til Valhall!» før de drar
ut for å drepe afghanere, dominere folket.

Proletariatet er dømt til å seire

Men uansett propaganda, vil ikke imperialistene lykkes på lang sikt.
De er selv avhengig av folkemassene. Og systemet vil disiplinere og
herde folk, slik proletariatet organiseres, disiplineres og herdes av
kapitalismen sjøl. Kapitalismen har ikke bare skapt en klasse som
står i motsetning til systemet, denne klassen blir den tøffeste og
hardeste klassen. Proletariatet herdes og disiplineres av sin posisjon
i klassehierarkiet og produksjonen. Og folkemassene er et stort
flertall – ikke et mindretall.

Disse særegenhetene ved proletariatet og folket gjør at de ikke bare
kan vinne – de kan ikke tape. Sluttes de sammen i revolusjonær
kamp, så er det bare svik fra ledelsen som kan stoppe folkekrigen.
Proletariatet er en ung klasse, som bare har eksistert i et par hundre
år. Allerede etter et knapt århundre tok klassen makta i verdens
største land (Russland). Under femti år seinere tok proletariatet
makta i verdens mest folkerike land (Kina). Kontrarevolusjonene og
nederlagene som fulgte i disse landene er bare midlertidige nederlag
for en klasse som har historiens utvikling på sin side.

Det er proletariatet som vil avskaffe krigen, gjennom sin egen
langvarige folkekrig og ved å for alltid avskaffe klassene og deres
politiske og militære strukturer. Verdenskommunismen vil for første
gang på flere tusen år, etablere verdensfreden på alle kontinenter
og i alle verdens hjørner.

Tjen Folket
15.04.18

Krig mot krigen

Av en aktivist i Tjen Folket.

[ENGLISH VERSION: War on war (
https://tjen-folket.no/Sentralt/view/12709 )]

I forbindelse med krigen i Syria og truslene om storkrig, setter
enkelte krigsmotstandere fram paroler som «fred er viktigst» og «vi
må sikre freden». Det kommer fra ærlige hjerter, men er et ekko fra
«fredsbevegelsen» på 70- og 80-tallet. Denne bevegelsen hadde ofte
en viss støtte fra Sovjetunionen og deres satellittpartier i vesten,
som norske «NKP».

Ingen fred under imperialismen

Problemet med slike paroler er ikke følelsene eller motivene bak dem,
men at de i sitt vesen er bedragerske. Sannheten er at så lenge den
kapitalistiske imperialismen dominerer i verden, vil det ikke bli
fred. Det ligger i systemets natur at det avler krig. Og å snakke om
å «bevare freden» er nærmest en hån mot massene av verdens folk,
som lever i verdensdeler og regioner som ikke har sett fred på hundre
år.

Måten enkelte fredsaktivister snakker om fred på, skaper illusjoner.
Det tegner bilde av fred som normalen, at Vest-Europas relative fred
de siste tiårene er «normalt». Det gir en ekkel bismak når disse
er svært opptatt av å holde krigen vekk fra Vest-Europa, mens man i
andre regioner har sett europeiske stormakter spre krig og
ødeleggelse gjennom flere hundre år.

Bare folkekrig til kommunismen kan avskaffe krigen

Og disse sprer illusjoner om hva som kan stanse krig. Lenin pekte
tidlig på at under imperialismen kan en enkelt krig stanses av
krigsmotstand og mobilisering av massene, men krig generelt kan ikke
stanses innenfor dette systemet. Kapitalismens konkurranse og
konsentrasjon av makt og penger, samt oppdelingen av verden under
imperialismen, må føre til krig. Herskerne ønsker ikke krig for
enhver pris alltid, men de har ingen skrupler med å gå i krig så
lenge det fremmer deres interesser.

Det eneste som kan stanse krigen, er krig mot krigen – slik Lenin
konkluderte. Revolusjonær krig er eneste alternativet til
imperialistisk krig. Eller som Mao Zedong sa: «Vi er for at krigen
skal avskaffes, vi ønsker ingen krig. Men krigen kan bare avskaffes
ved krig. Den som vil at det ikke lenger skal finnes geværer – han
må gripe til geværet.» Dette er den marxistiske – i dag
maoistiske – linja. Bare ved at folket selv griper til våpen mot
herskerne, kan de brutale monstrene stanses én gang for alle.

Imperialistene ønsker at folket skal være svakt, føyelig og
fredelig, for da kan de herje fritt. Da kan de med sine profesjonelle
hærer, der norske yrkessoldater skriker «til Valhall!» før de drar
ut for å drepe afghanere, dominere folket.

Proletariatet er dømt til å seire

Men uansett propaganda, vil ikke imperialistene lykkes på lang sikt.
De er selv avhengig av folkemassene. Og systemet vil disiplinere og
herde folk, slik proletariatet organiseres, disiplineres og herdes av
kapitalismen sjøl. Kapitalismen har ikke bare skapt en klasse som
står i motsetning til systemet, denne klassen blir den tøffeste og
hardeste klassen. Proletariatet herdes og disiplineres av sin posisjon
i klassehierarkiet og produksjonen. Og folkemassene er et stort
flertall – ikke et mindretall.

Disse særegenhetene ved proletariatet og folket gjør at de ikke bare
kan vinne – de kan ikke tape. Sluttes de sammen i revolusjonær
kamp, så er det bare svik fra ledelsen som kan stoppe folkekrigen.
Proletariatet er en ung klasse, som bare har eksistert i et par hundre
år. Allerede etter et knapt århundre tok klassen makta i verdens
største land (Russland). Under femti år seinere tok proletariatet
makta i verdens mest folkerike land (Kina). Kontrarevolusjonene og
nederlagene som fulgte i disse landene er bare midlertidige nederlag
for en klasse som har historiens utvikling på sin side.

Det er proletariatet som vil avskaffe krigen, gjennom sin egen
langvarige folkekrig og ved å for alltid avskaffe klassene og deres
politiske og militære strukturer. Verdenskommunismen vil for første
gang på flere tusen år, etablere verdensfreden på alle kontinenter
og i alle verdens hjørner.

Tjen Folket
15.04.18

Jon Michelet er død

Lørdag kveld sovnet forfatteren Jon Michelet stille inn, 73 år
gammel.

Han var et profilert medlem av AKP (m-l) i partiets storhetstid, og
allerede da en kjent forfatter og markert samfunnsdebattant. Han stod
i spissen for å bygge opp kjeden av Oktober-bokhandler over Norge, og
var forlagssjef da Oktober ga ut svært mange av Maos skrifter. Flere
andre klassiske teoretiske verk ble også nyoversatt i denne perioden.

Han er blitt virkelig kjent for sine bøker om krigsseilerne under 2.
verdenskrig, en litterær bauta over sjøfolk som satte livet på
spill, samt for sine kriminalromaner om antihelten Wilhelm Thygesen.
Mange vil også kjenne til de dokumentariske bøkene fra fotball-VM
skrevet sammen med Dag Solstad. Michelets grunnleggende standpunkt for
de fattige og undertrykte reflekteres i alle hans bøker.

Sin mest politiske litteratur ga han imidlertid ut på 1970-tallet.
Både Jernkorset og Orions belte er ikke bare utmerket litteratur, men
bøker med klare standpunkt mot fascisme og nazisme.

Vi takker ham for hans bidrag til folkets kamp og til proletariatet.

Tjen Folket
15.04.18

Jon Michelet er død

Lørdag kveld sovnet forfatteren Jon Michelet stille inn, 73 år
gammel.

Han var et profilert medlem av AKP (m-l) i partiets storhetstid, og
allerede da en kjent forfatter og markert samfunnsdebattant. Han stod
i spissen for å bygge opp kjeden av Oktober-bokhandler over Norge, og
var forlagssjef da Oktober ga ut svært mange av Maos skrifter. Flere
andre klassiske teoretiske verk ble også nyoversatt i denne perioden.

Han er blitt virkelig kjent for sine bøker om krigsseilerne under 2.
verdenskrig, en litterær bauta over sjøfolk som satte livet på
spill, samt for sine kriminalromaner om antihelten Wilhelm Thygesen.
Mange vil også kjenne til de dokumentariske bøkene fra fotball-VM
skrevet sammen med Dag Solstad. Michelets grunnleggende standpunkt for
de fattige og undertrykte reflekteres i alle hans bøker.

Sin mest politiske litteratur ga han imidlertid ut på 1970-tallet.
Både Jernkorset og Orions belte er ikke bare utmerket litteratur, men
bøker med klare standpunkt mot fascisme og nazisme.

Vi takker ham for hans bidrag til folkets kamp og til proletariatet.

Tjen Folket
15.04.18

Norge, NATO, USA, henda vekk fra Syria!

Uttalelse fra Tjen Folket - Kommunistisk Forbund.

[ENGLISH VERSION: Norway, NATO, USA, hands off Syria!]

Syria er i mange år blitt revet i stykker av krig. Hoveddrivkraften i
krigen er nå innblanding fra imperialister og regionale stormakter.
USA, Frankrike, NATO, Saudi Arabia, Israel, Tyrkia, Iran og Russland -
og flere andre stater og interesser - er direkte eller indirekte
innblandet i krigen. For dem handler alt om makta i Midtøsten, om
makta i verden og om ressurser og penger.

Midtøsten er et brennpunkt for de største motsigelsene i verden. Det
har vist seg i førti år med kriger og konflikter, der alle
verdensmakter har vært involvert.

Vi fordømmer den norske statens skitne rolle i krigen. Norsk
imperialisme deltar ikke bare som en hund for USA, men har sin egen
sjølstendige rolle. Generalsekretær i NATO er norske Jens
Stoltenberg. Norske våpen selges i stor stil til Tyrkia, Saudi Arabia
og andre som deltar i krigen. Norske soldater er “militære
rådgivere” i regionen. Norske storselskaper er aktivt på jakt
etter forsyninger og markeder. Norske politikere legger sin støtte i
NATO-aksen, sammen med USA, Storbritannia og Frankrike.

Det er ingen grunn til å skjønnmale verken Assad-regimet eller
Russland. Disse er ikke folkets venner. Men man er kriminelt glemsk,
om man ikke husker krigspropagandaens rolle foran Gulfkrigene mot
Irak, bombingen av Libya eller enhver aggresjonskrig i historien. Da
Hitler invaderte Polen, var det med påstand om at polske soldater
hadde trosset tysk territorial integritet. Krigsmakter finner alltid
sine påskudd - sanne eller usanne - for å legitimere sine brutale
overgrep.

Saddam Hussein var en brutal despot. Vår analyse av Assad er den
samme. Saddam Hussein gasset kurdiske landsbyer. Men folkemassene i
Irak, både kurdiske eller arabiske, har ikke blitt frigjort av USAs
kriger mot Irak. Krigen har derimot destabilisert regionen, og lagt
grunnlaget for ISIS og snart tretti år med krig, uro, sult og nød i
Irak.

Innblanding fra Norge, NATO eller USA, handler aldri om å skape en
bedre situasjon for folkets masser. Det handler alltid om politisk og
økonomisk interesse. Uansett hvordan stormaktene begrunner det, er
det en plikt å bekjempe imperialismen. Og for nordmenn er det særlig
norsk imperialisme, NATO og USA vi må bekjempe, da det er her vi bor
og denne alliansen norsk imperialisme er en del av.

Krigene kan stoppes - men bare med kommunisme! Så lenge det er
kapitalistisk imperialisme i verden så vil krigene fortsette. Men
imperialismen er dømt til å tape. Den graver sin egen grav, slik USA
graver seg lenger og lenger ned i land som Irak og Afghanistan. Dette
systemet er tvers gjennom råttent, og derfor vil det til slutt falle,
og vi vil se en verden uten krig.

Imperialismen faller ikke av seg selv, den må fjernes med nasjonal
frigjøringskrig og revolusjonær folkekrig. Den må fjernes av
massene sjøl, med kamp og motstand. Antiimperialister må ta del i
dette. Ikke bare protestere mot krigene, men delta i kampen for å
rive systemet opp med rota ved å gjenreise kjempende kommunistiske
partier.

Tjen Folket
14.04.18

Norge, NATO, USA, henda vekk fra Syria!

Uttalelse fra Tjen Folket - Kommunistisk Forbund.

[ENGLISH VERSION: Norway, NATO, USA, hands off Syria! (
https://tjen-folket.no/Sentralt/view/12706 )]

Syria er i mange år blitt revet i stykker av krig. Hoveddrivkraften i
krigen er nå innblanding fra imperialister og regionale stormakter.
USA, Frankrike, NATO, Saudi Arabia, Israel, Tyrkia, Iran og Russland
– og flere andre stater og interesser – er direkte eller indirekte
innblandet i krigen. For dem handler alt om makta i Midtøsten, om
makta i verden og om ressurser og penger.

Midtøsten er et brennpunkt for de største motsigelsene i verden. Det
har vist seg i førti år med kriger og konflikter, der alle
verdensmakter har vært involvert.

Vi fordømmer den norske statens skitne rolle i krigen. Norsk
imperialisme deltar ikke bare som en hund for USA, men har sin egen
sjølstendige rolle. Generalsekretær i NATO er norske Jens
Stoltenberg. Norske våpen selges i stor stil til Tyrkia, Saudi Arabia
og andre som deltar i krigen. Norske soldater er «militære
rådgivere» i regionen. Norske storselskaper er aktivt på jakt etter
forsyninger og markeder. Norske politikere legger sin støtte i
NATO-aksen, sammen med USA, Storbritannia og Frankrike.

Det er ingen grunn til å skjønnmale verken Assad-regimet eller
Russland. Disse er ikke folkets venner. Men man er kriminelt glemsk,
om man ikke husker krigspropagandaens rolle foran Gulfkrigene mot
Irak, bombingen av Libya eller enhver aggresjonskrig i historien. Da
Hitler invaderte Polen, var det med påstand om at polske soldater
hadde trosset tysk territorial integritet. Krigsmakter finner alltid
sine påskudd – sanne eller usanne – for å legitimere sine
brutale overgrep.

Saddam Hussein var en brutal despot. Vår analyse av Assad er den
samme. Saddam Hussein gasset kurdiske landsbyer. Men folkemassene i
Irak, både kurdiske eller arabiske, har ikke blitt frigjort av USAs
kriger mot Irak. Krigen har derimot destabilisert regionen, og lagt
grunnlaget for ISIS og snart tretti år med krig, uro, sult og nød i
Irak.

Innblanding fra Norge, NATO eller USA, handler aldri om å skape en
bedre situasjon for folkets masser. Det handler alltid om politisk og
økonomisk interesse. Uansett hvordan stormaktene begrunner det, er
det en plikt å bekjempe imperialismen. Og for nordmenn er det særlig
norsk imperialisme, NATO og USA vi må bekjempe, da det er her vi bor
og denne alliansen norsk imperialisme er en del av.

Krigene kan stoppes – men bare med kommunisme! Så lenge det er
kapitalistisk imperialisme i verden så vil krigene fortsette. Men
imperialismen er dømt til å tape. Den graver sin egen grav, slik USA
graver seg lenger og lenger ned i land som Irak og Afghanistan. Dette
systemet er tvers gjennom råttent, og derfor vil det til slutt falle,
og vi vil se en verden uten krig.

Imperialismen faller ikke av seg selv, den må fjernes med nasjonal
frigjøringskrig og revolusjonær folkekrig. Den må fjernes av
massene sjøl, med kamp og motstand. Antiimperialister må ta del i
dette. Ikke bare protestere mot krigene, men delta i kampen for å
rive systemet opp med rota ved å gjenreise kjempende kommunistiske
partier.

Tjen Folket
14.04.18

Fordøm imperialistenes angrep på Syria

USA, Storbritannia og Frankrike har i natt angrepet mål i Syria.
Dette kan være starten på storkrig i regionen.

[ENGLISH VERSION: Condemn the imperialist assault on Syria]

Både Irak, Afghanistan og Libya er land som er i kaos etter
imperialistenes krigsherjinger. Forsøket på å bringe «demokrati»
til landene har endt med fullstendige sammenbrudd av samfunnene og
etterlatt en uskyldig sivilbefolkning i fattigdom, desperasjon og
humanitær krise. Det samme vil nå skje i Syria, hvor befolkningen
allerede er hardt rammet etter årevis med borgerkrig.
Hvorfor bomber vestlige land Syria?

Mange tror på retorikken om at krig mot Syria er viktig for å fjerne
Assad-regimet. Det er lett å bite på dette, for regimet i Syria har
undertrykt sin egen befolkning over flere tiår og knust all
opposisjon. Men det er det syriske folket sjøl som må fjerne det
undertrykkende regimet og frigjøre seg.

Den norske regjeringa kommer til å støtte helhjertet opp om
bombeangrepet og kommer også til å støtte en total krig mot og
ødeleggelse av Syria. Dette gjør vår regjering til krigsforbrytere.
Antakelig kommer motstanden mot krigsføringa på Stortinget til å
være svært mager. Men i folkelig motstand ligger håpet.

Vi ønsker at Norge skal bryte ut av Nato og trekke all støtte til
bombing og krigshandlinger mot andre land. Vi ønsker et fritt Norge
som ikke tråkker på andre folk, men som i stedet støtter de
millioner av folk i verden som slåss for virkelig fred og frihet.

Tjen Folket
14.04.18

Fordøm imperialistenes angrep på Syria

USA, Storbritannia og Frankrike har i natt angrepet mål i Syria.
Dette kan være starten på storkrig i regionen.

[ENGLISH VERSION: Condemn the imperialist assault on Syria (
https://tjen-folket.no/Sentralt/view/12705 )]

Både Irak, Afghanistan og Libya er land som er i kaos etter
imperialistenes krigsherjinger. Forsøket på å bringe «demokrati»
til landene har endt med fullstendige sammenbrudd av samfunnene og
etterlatt en uskyldig sivilbefolkning i fattigdom, desperasjon og
humanitær krise. Det samme vil nå skje i Syria, hvor befolkningen
allerede er hardt rammet etter årevis med borgerkrig.

Hvorfor bomber vestlige land Syria?

Mange tror på retorikken om at krig mot Syria er viktig for å fjerne
Assad-regimet. Det er lett å bite på dette, for regimet i Syria har
undertrykt sin egen befolkning over flere tiår og knust all
opposisjon. Men det er det syriske folket sjøl som må fjerne det
undertrykkende regimet og frigjøre seg.

Den norske regjeringa kommer til å støtte helhjertet opp om
bombeangrepet og kommer også til å støtte en total krig mot og
ødeleggelse av Syria. Dette gjør vår regjering til krigsforbrytere.
Antakelig kommer motstanden mot krigsføringa på Stortinget til å
være svært mager. Men i folkelig motstand ligger håpet.

Vi ønsker at Norge skal bryte ut av Nato og trekke all støtte til
bombing og krigshandlinger mot andre land. Vi ønsker et fritt Norge
som ikke tråkker på andre folk, men som i stedet støtter de
millioner av folk i verden som slåss for virkelig fred og frihet.

Tjen Folket
14.04.18

Abusers should be isolated

Translation of this text: Overgripere må isoleres

[ENGLISH VERSION: School Shootings in a Sick Society]

Tjen Folket
13.04.18

Abusers should be isolated

Translation of this text: Overgripere må isoleres (
https://tjen-folket.no/Sentralt/view/12699 )

[ENGLISH VERSION: Abusers should be isolated (
https://tjen-folket.no/Sentralt/view/12700 )]

Tjen Folket
13.04.18

© 2018   Tjen Folket – kommunistisk forbund

_____________________________
Meld ut / Oppdater e-postadresse: https://ymlpsend3.com/ugbeuwsjgsgmubegmqeuggembqh
Powered by YourMailingListProvider

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.copyleft.no/pipermail/saih-promo2002/attachments/20180511/8b14ae36/attachment-0001.html>


More information about the Saih-promo2002 mailing list