[Tr.h.] Antikrigsnettverket, referat fra møtet 9/1-02.

kristin.bjoerlykke at kirken.no kristin.bjoerlykke at kirken.no
Tue Jan 15 11:13:29 CET 2002


Hei liste-administrator!

Sorry for maset med dette referatet!
Jeg har fått tilbakemeldinger fra flere jeg har sendt referat til fra
Antikrigsnettverkets møte 9/1-02, om at de ikke greier å åpne vedleggene
mine. Vet ikke hva problemet er, men hvis det er samme problem for deg, så
vær vennlig å send referatet ut i denne "direkte limt inn i tekst"-
versjonen istedet.....
Takk!

Hilsen Kristin Bjørlykke 
Antikrigsnettverket
Referat fra møte onsdag 09.01.2002. 

Møtemål:	Lage program for temamøter våren 2002.
Tilstede:	7 stk.
Møteansvarlig:Berit Rusten og Kristin Bjørlykke
Referent:	KB


	1)	Forslag fra BR og KB til grunnlag for temamøter, og konkrete
tema. 

		Grunnlag:
			-	Fylle tomrommet: Ta opp saker vi savner
framstilt i media.
			-	Interkulturell forståelse.
			-	Snu perspektivet, og få innblikk i det
islamske verdensbildet.
			-	Knuse myter.
			-	Dialog med andre aktive grupper.

		Forslag til ulike tema:
			-	Nye NATO og norsk utenrikspolitikk. (Innl.
Linneberg?)
			-	USA's interesser I Afghanistan / Humanitær
intervensjon.
			-	Det islamske verdensbildet / Årsaker til
fundamentalisme.
			-	Medias rolle (Innl. John Pilger, SCUP: Norsk
Journalistlags konferanse     5.-7.4.)
			-	Antiterrorlovene: Hvem er terrorister, og
hvem tjener på lovene?
			-	Hva skjer i Afghanistan? (Leger uten
grenser, aktuelle kvinneorganisasjoner.... Ny minifestival?)
			-	Våpenindustrien.
			-	Markering/happening mot krigen i
1.mai-toget.
		Forslag fra David Boudville:
			-	Workshop: Hva kan jeg gjøre? Holdninger
omkring krig og fred.


	2)	Valg av tema.
		Vi vil prøve å gjennomføre ett temamøte per måned. Valget
falt på følgende tema:

			-	Februar, 6.:
			Workshop: Hva kan jeg gjøre? Holdninger omkring krig
og fred. 
			Ansv: David Boudville og Gerhard Just Olsen.
			-	Mars, 6.: 
			Nye NATO og norsk utenrikspolitikk. Ansv: Rannveig
Windingstad.
			-	April, en gang mellom 5.-7.: 
			John Pilger om Medias rolle. Ansv: Berit Rusten
			-	Mai, 7.: 
			Det islamske verdensbildet. Ansv: Kristin Bjørlykke
	3)	Ansvarlig - Planlegging og gjennomføring.
		Å være ansvarlig for møtet betyr at du minimum må sikre
følgende ting:
		-	Innleder.
		-	Lokaler (Ta eventuelt kontakt med Kristin B).
		-	Skriftlig beskrivelse av ditt møte på ca. 8 linjer
til løpeseddelen.
		-	Jobbe for å få spredt informasjon/løpesedler om ditt
møte.
		-	Gi en ca. oversikt over hva ditt møte vil medfører
av eventuelle kostnader.

		De ansvarlige må melde til Berit Rusten innen 25.1. om deres
temamøte er i boks!! Da vil vi lage en løpeseddel med presentasjon av
møtene.


	4)	Eksterne arrangement I løpet av våren
		Det er også andre organisasjoner og grupper som har
arrangementer i løpet av våren. Foreløpig har vi oversikt over:
			-	29. jan:		Norsk Folkehjelp
arrangerer møte med Reiulf Steen.
			-	21. mars:	Nevroz: Kurdisk Nyttår og
FN's dag mot apartheid. 
			-	5.-7. april:	Skup. Norsk Journalistlags
konferanse.		


	5)	Økonomi
		For å gjennomføre dette programmet trengs det penger til
slikt som informasjonsmateriale og utforming av dette
(løpesedler/klistermerker), eventuell reise for innledere, lokalleie om man
ser for seg annet enn 220-rommet, etc. 
		Vi vet ikke hvordan Nettverkets økonomi er for øyeblikket,
men planene må samordnes med de som har oversikt og hånd om økonomien.


	6)	Eventuelt
		Det kom opp to saker fra deltakere på møtet som eventuelt må
følges opp på senere møte.
			-	David Boudville stilte spørsmål om på hvilke
premisser Nettverket som sådan skal fungere i tiden fremover.
			-	Bernt Hauge tok opp spørsmål om Nettverket
skal knytte seg til andre organisasjoner.

		Det ble ikke planlagt noe nytt møte i AK Nettverket utover
temamøtene. Vi trenger at noen andre føler seg kallet til et slikt oppdrag,
da vi få som var på møtet har tatt på oss oppgaver for å få gjennomført
tema-programmet.


More information about the Trondheim mailing list