[Tr.h.] Første "kro-møte" for alle ATTACere i byen

Trond Andresen trond.andresen at itk.ntnu.no
Fri Jan 18 21:33:51 CET 2002


Trondheim og omegn ATTAC inviterer alle ATTACere og andre interesserte i
byen til en serie med uformelle møte- og debattkvelder, se nederst.

Første møte blir allerede tirsdag 22/1 kl. 1930 på Kjeglekroa, inngang
veita bak Prinsen hotell.

Tema: "Det sosiale og økonomiske sammenbruddet i Argentina -- hva er
forklaringen?"
Rune Skarstein, 1. amanuensis i samfunnsøkonomi.

Etterpå blir det spørsmål og diskusjon.

Vi ønsker en uformell pub-atmosfære, gjerne med frisk debatt -- fritt fram
for alle. Det er sjølsagt anledning til å kjøpe mat og drikke underveis --
det er derfor vi legger dette til en pub, og ikke til et tradisjonelt
møtelokale.

Spre dette FORT videre til kjente, møtet er jo ganske raskt!

--o0o--

Ellers jobbes det nå med det videre program: Det første møtet er altså på
førstkommende tirsdag, men etter det blir det møte hver 14. dag, på ONSdager
kl. 1930. Temaer som planlegges (foreløpige titler, ikke i rekkefølge, og
med forbehold om endringer), er

-Salg av offentlig helsevesen til multinasjonale selskaper? (Steinar Westin),

-Markedsliberalismen, mikroorganismene  og økosystemene (Sigmund Kvaløy
Setreng og Ivar Hellesnes)

- NATOS nye strategi, pådriver før økonomisk globalisering? (Vigdis Hjorth)

- Finnes det en alternativ nasjonaløkonomisk politikk? (Fritz Holte)

- Hva skjer med globalt med kollektivtransporten, og kan vi stoppe
privatiseringsbølgen? (Per Østvold,og repr. for TT)

- (Nærmere 17. mai og prinsessebryllupet:) Har nasjonalstaten en framtid i
dagens verden? (------)

- Salg av arvesølvet, hvorofr og hvilke følger for det når mulitinasjonale
selskaper overtar energiforsyningen (----------)

--o0o--

Vi er åpne for andre forslag!
Vel møtt tirsdag!

på vegne av styret i ATTAC Trondheim og omegn


Trond Andresen

More information about the Trondheim mailing list