[Tr.h.] ATTAC-Kroa: Prof. Fritz Holte om alternative løsninger

Trond Andresen trond.andresen at itk.ntnu.no
Wed Mar 27 11:53:58 CET 2002


Til alle interesserte:

Møte på Kjeglekroa, kl. 1930, onsdag 3. april:

Fritz Holte vil snakke om alternative løsninger til dagens 
markedsliberalistiske WTO-regime. Hvordan -- om mulig -- kan landene i en 
moderne verden organisere handel og øvrig økonomisk samkvem på en slik måte 
at de får (tilbake) mulighet til å bestemme sin egen utvikling?

(Holte er professor i sosialøkonomi, nå pensjonist. Han har  skrevet flere 
bøker og artikler om alternativer til markedsliberalistisk økonomisk 
politikk. Han har i den forbindelse opprettet sitt eget nettsted, 
http://www.fritzholte.com/  )

Møtet er åpent for alle interesserte.

Vel møtt!

Trond Andresen 
Trondheim og omegn ATTAC 
___

PS 
Tidligere på dagen vil Holte holde gjesteforelesning ved Institutt for 
samfunnsøkonomi, NTNU (Dragvoll). Dette er også åpent for alle. Jeg vil 
sende ut næremere informasjon om tittel, tid og møterom seinere. 

More information about the Trondheim mailing list