[Tr.h.] Sosialistisk Forum

ljoeja ljoeja at online.no
Sun Mar 31 12:44:56 CEST 2002


Kjære venner og interesserteTrondheim 28. mars 2002
For første gang i den nye anti-kapitalistiske bevegelsens historie, har det 
deltatt millioner i en og samme demonstrasjon mot nyliberalismen. Denne 
Demonstrasjonen fant sted forrige lørdag i Roma i Italia ,og var rettet mot 
Silvio Berlusconis forsøk på å ”reformere” lover som beskytter arbeiderne. Uka 
før gikk som kjent 500.000 mennesker i demonstrasjonstog mot nyliberalismen i 
Barcelona i Spania. ”The spirit of Seattle ” har til de grader utviklet seg, 
til tross for spådommer om en rask død. I Italia må man faktisk tilbake til 
året 1952 for å finne en tilsvarende stor demonstrasjon, ATTAC vokser både 
nasjonalt og internasjonalt, og viljen blant mange om å forandre verden stiger 
på alle kontinenter.

Det andre bildet er at høyrepartier er i frammarsj, og at sosialdemokratiet 
ligger fullstendig flat for nyliberalismen. I flere europeiske land, deriblant 
Norge, planlegger høyresida og arbeidsgiverne en offensiv mot fagbevegelsen. 
De har allerede forsøkt seg, men ikke i den målestokk som de ønsker. Den 
globale kapitalismens behov for å strømlinjeforme samfunnet vil bli de neste 
årenes store utfordringer. Om de klarer det avhenger av vår kampevne og moral, 
og av våre analyser.

Det tredje bilde er at høyrepartiene ikke øker sin oppslutning på grunn av 
tradisjonelle høyreargumenter. Billigere barnehageplasser ga både SV og FRP 
ett løft på meningsmålingene nå nylig. Det at majoriteten av FRP-velgere også 
er for sosial utjevning underbygger også en slik forståelse. Det finnes altså 
ikke en entydig høyrebølge i samfunnet vårt, men et nokså schizofrent forhold 
mellom parlamentarisk stemning og stemningen på andre arenaer. Dette 
misforholdet er et interessant faktum som bevegelsen må studere nøye.

På et seminar i Trondheim som jeg nylig deltok på sa professor i historie, 
Knut Kjelstadli, at vi i dag står inne i en av den moderne historiens 
viktigste epoker. Dette er undertegnede enig i. Vi kan se at det på begge 
sider av aksen mobiliseres stadig kraftigere. Men hvordan skal vi for eksempel 
oversette ATTACs slagord om ”En bedre verden er mulig” til politikk som med 
kraft slår tilbake nyliberalismen? Denne koblingen mellom visjonen og 
motstanden blir etter min mening hele poenget med sosialistisk politikk 
framover. Derfor får du dette brevet.

Jeg inviterer alle venner og interesserte til å samle seg i ett sosialistisk 
forum der vi sammen analyserer, lager strategier og intervenerer kampen om 
samfunnet. I første omgang ønsker jeg tilbakemeldinger fra folk som vil 
samarbeide om et slikt prosjekt, hjelpe til med å unnfange ideen som jeg vet 
mange tenker hver dag.


Med vennlig hilsen
Jan Roger Ljønes


Kristian Feldts gt 9b
7013 Trondheim
92063210
ljoeja at online.no

Jan Roger Ljønes

More information about the Trondheim mailing list