[Tr.h.] Fwd: Stopp byrådets trikke-slakt!

odd arild oddarild at hotmail.com
Fri Oct 18 20:12:50 CEST 2002>From: Sosialistisk Arbeideravis <arbeideravis at intsos.no>
>Reply-To: arbeideravis at intsos.no
>To: undisclosed-recipients:;
>Subject: Stopp byrådets trikke-slakt!
>Date: Thu, 17 Oct 2002 11:44:04 +0200
>
>Videresender denne oppfordringen fra SVs bystyrerepresentant Ivar
>Johansen, om protester mot Høyrebyrådets slakt av kollektivtilbudet i Oslo
>
>---
>Kunne dere sendt ut nedenstående mail, tro, til alt dere måtte av
>mailadresser
>i registeret deres?
>Dette er en særs viktig sak, og det må nå mobliseres maksimalt.
>Håper virkelig at dere kan bistå.
>
>med hilsen
>Ivar Johansen
>
>----
>
>Redd trikken - redd kollektivtrafikken i Oslo!
>
>Du har kanskje fått med deg at styret i Oslo Sporveier har vedtatt
>betydelige nedleggelser i Sporveien:
>- I sporvogn skal linje 15 og linje 19 nedlegges i sin helhet fra
>nyttår. Sporvogn 12 nedlegges etter Storo. Det blir slutt på
>trikkedrift til Majorstua, over Briskeby og Homannsbyen.
>Trondheimsveien blir trikkeløs.
>- På bussen fjernes alle morgenbusser. Det blir ingen busslinje fra
>Bjørndal eller Holmlia til byen. Ekspresslinjene 71E og 80E nedlegges.
>Nedlagt blir også linjene 66B og 87. Linjene 45 og 66A reduseres.
>- På bane skal Linje 4 kjøre Bergkrystallen - Kolsås fra nyttår. Fra 1.
>juli går den kun til Jar. Linje 3 skal kjøre Mortensrud - Stortinget.
>Holmenkollbanen skal snu på Majorstua og skal ha sjeldnere avganger
>på "øvre del".
>- Dette vil si at SAMTIDIG som trikken slutter å kjøre til Majorstua
>fra nyttår, får T-banen to avganger i kvarteret mindre gjennom
>fellestunnelen!
>Neste år får vi trolig også en billettpris som er tre ganger så høy
>som literprisen på bensin.
>Allikevel sier byrådet i Oslo at "det er et nødvendig mål at
>kollektivtrafikken skal bli så effektiv, og tilbudet så godt, at
>flere velger bane, trikk, buss eller båt fremfor egen bil."
>Samferdelsministeren sier at "i Oslo - som i våre andre store byområder,
>er jeg ikke i tvil om hva som først og fremst trengs: Det er et
>krafttak for kollektivtrafikken, slik at buss og bane blir det
>naturlige førstevalget for folk flest i våre byer. Kollektivtrafikken
>må ta økingen i personbefordringen."
>Her er det sannelig langt mellom festtalene og politisk handling.
>Er dette en utvikling du ikke setter pris på? Send din protest og
>klare melding til samferdselsministeren og politikerne i Oslo Rådhus
>og på Stortinget.
>Jeg anbefaler deg å gå til denne nettsiden:
>http://home.online.no/~ivajoha/reddtrikken
>
>--
>_____________________________________
>
>Sosialistisk Arbeideravis
>Tlf: 22 20 17 89, Fax: 22 20 35 70
><mailto:arbeideravis at intsos.no>
>http://www.intsos.no/
>_____________________________________


_________________________________________________________________
Get faster connections -- switch to MSN Internet Access! 
http://resourcecenter.msn.com/access/plans/default.asp

More information about the Trondheim mailing list