[Tr.h.] Fredsinitiativet Ingen Krig mot Irak - Demonstrasjon lørdag 15. februar 2003 kl. 1400 torget i Trondheim

kristin.bjoerlykke at kirken.no kristin.bjoerlykke at kirken.no
Wed Feb 12 11:59:12 CET 2003> FREDSINITIATIVET INGEN KRIG MOT IRAK
>  
> Slutt opp om demonstrasjonen i Trondheim lørdag 15. februar 2003 kl.
> 14.00, oppmøte på torget ved Hornemannsgården. 
> 
> Demonstrasjonstoget går Munkegt - Olav Tryggvasonsgt - Nordre gt. -
> Tordenskioldsparken.
> 
> Taler, appeller og kultur skjer i Tordenskioldparken.
> Hovedtaler er biskop Finn Wagle. Det blir appeller ved representanter for
> Redd Barna og Irakisk kvinnegruppe i Trondheim.
> 
>  
> Dette må vi sammen få til å bli et STORT arrangement!
> Alle krefter trengs, så møt opp!
> 
> 
	Hilsen  
> Kristin Bjørlykke
> 
>  
> 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/ms-tnef
Size: 2567 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.copyleft.no/pipermail/trondheim/attachments/20030212/8985df3d/attachment.bin


More information about the Trondheim mailing list