[Tr.h.] Frontlinjer - nytt blad

kenneth f. kommunistkenneth at hotmail.com
Thu Mar 15 19:40:35 UTC 2007


Hei!

Helga som var, ble første utgave av "Frontlinjer", et antiimperialistisk 
tidsskrift for solidaritet og frigjøring, sluppet. Du kan finne mer om 
bladet ved å gå til http://www.frontlinjer.no

Redaksjonen starta arbeidet i januar i år. Derfor er det mye, blant annet 
hjemmesidene, som ikke har fått permanente løsninger ennå. Vi ønska likevel 
å være ute samtidig med stiftinga av det nye partiet Rødt, og i forkant av 
antikrigsmarkeringene 20. mars.

Første nummer har mange gode artikler, blant annet om Nepal, verdens
sosiale fora, Palestina, Ukraina, vestlig rasisme, ungdomsopprør og 
Internasjonale Sosialister.

Vi ønsker å være et blad for alle antiimperialister. Om du ønsker mer 
informasjon, eller vil bestille bladet, kan du inntil videre ta kontakt med 
oss på: cfs1 at online.no. For 50 kr (inkl. porto) sender vi bladet til deg. 
Det kan også fåes kjøpt i Oslo, Bergen og Trondheim, for 30 kr.

Redaksjonen for første nummer har vært: Christian Sørgjerd (ansv.
redaktør), Lars Akerhaug, Magnus Bernhardsen, Macel Ingles, Christian
Stokke og Kenneth Fuglemsmo.


-------

Plattform for bladet:

Verda treng endring. Dei rike landa i nord tuftar undertrykkinga si på
ei stadig meir valdelig og barbarisk undertrykking av verdas fatige.
Fattigdommen, svelten og krigane som rammar folk i sør er eit direkte
resultat av dei rike landa og pengemakta sitt overherredømme. Me tek
stnadpunkt for dei undertrykte, for jordas fordømte. Undertrykkinga og
valdtekta av landa i sør er ei systematisk form for vald. Å gjera
motstand mot okkupasjon, overherredømme og lokal undertrykking er
ikkje terrorisme. Det er ikkje folket sin motstand, men undertrykkinga
av dei som er ei ugjerning.

Å vera antiimperialist tyder ikkje berre å vera mot krig. Det tyder og
å stille seg solidarisk med dei som kjemper. Me stør motstandskampene
i Midtausten, Asia og Latin-Amerika, me stør dei nye og radikale
regjeringane i Venezuela og Bolivia og me stør dei som kjemper for
frigjering frå pengemakta si vald.

Å vera antiimperialist tyder også å gjera motstand mot pengemakta her
heime. Når innvandrerungdomane i Paris går til åtak på fransk politi
står me på deira side. Når dei freistar å forby hijab eller håner
islam står me saman med Europas muslimer. Når dei vil tvinga oss inn i
EU går me saman med folk mot fort Europa.

Antiimperialisme tyder å ta stilling. Me vonar du vil stø oss.


mkh
Kenneth Fuglemsmo
http://fuglemsmo.no

_________________________________________________________________
Sök på Windows Live Search och hjälp världens fattiga 
http://click4thecause.live.com/Default.aspx?locale=sv-SE
More information about the Trondheim mailing list