[Tr.h.] Vid: Fakkeltog mot WTO

Gunn Stokke gunn.stokke at bondelaget.no
Thu Feb 20 16:16:43 CET 2003Som dere er klar over er Norge inn i forhandlinger i WTO på landbruk.

Dette er alvorlig for det Trønderske landbruk, og også
næringsmiddelindustri, transpot og annen tjenesteyting.

Så mange som 20.000 arbeidsplasser står i fare om forslaget går igjennom.
Vi får ikke produsere egen mat og vi må se på at landskapet gror igjen.

Støtt opp om fakkeltoget mot WTO i Trondheim mandag 24 februar
Oppmøte på Katedralskolen kl. 19.00, tog til Torvet, med appell.

se vedleggHilsen
Gunn Stokke
Kongensgt 30
7012 Trondheim
tel.73842495 - 41501606
gunn.stokke at bondelaget.no

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: FAKKELTOG MOT WTO annonse.doc
Type: application/msword
Size: 19456 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.copyleft.no/pipermail/trondheim/attachments/20030220/070e0b9b/FAKKELTOGMOTWTOannonse.doc
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Fakta Landbr pr.270602.doc
Type: application/msword
Size: 27648 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.copyleft.no/pipermail/trondheim/attachments/20030220/070e0b9b/FaktaLandbrpr.270602.doc
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: KJEMP.doc
Type: application/msword
Size: 26112 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.copyleft.no/pipermail/trondheim/attachments/20030220/070e0b9b/KJEMP.doc
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Konsekvenser av WTO sekretariatets forslag.doc
Type: application/msword
Size: 24064 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.copyleft.no/pipermail/trondheim/attachments/20030220/070e0b9b/KonsekvenseravWTOsekretariatetsforslag.doc


More information about the Trondheim mailing list